טפסים להורדה:

העברת ציונים למוסדות
תשלום עבור משלוח עותק נוסף של הציונים לנבחן בדואר 
תשלום עבור בדיקה חוזרת של גיליון התשובות

כיצד הציונים מחושבים?

חישוב הציונים נעשה בשלושה שלבים:

  1. חישוב הציונים בפרקי שאלות הברֵרה - סכום התשובות הנכונות בחלק זה הוא ציון הגלם. כדי לאפשר השוואה בין ציוני נבחנים שנבחנו במועדים שונים ובנוסחים שונים - ציוני הגלם מתורגמים לציונים בסולם אחיד. סולם זה הוא מ - 50 עד 150.
  2. חישוב ציוני החיבור - את החיבור בודקים שני מעריכים בארבע אמות מידה: תוכן, מבנה, עושר הלשון ותקינות הלשון. כל אחד מהמעריכים נותן ציון נפרד. ציון החיבור הוא ממוצע הציונים של שני המעריכים, וגם הוא ניתן בסולם ציונים אחיד מ-50 עד 150.
  3. חישוב הציון הכללי ביע"ל - הציון הכללי הוא ממוצע משוקלל שבו משקלו של הציון בפרקי שאלות הבררה הוא 2/3, ומשקלו של ציון החיבור הוא 1/3.

סולם הציונים הכלליים בבחינת יע"ל גם הוא מ-50 עד 150.

ממועד דצמבר 2002 ציוני יע"ל מחושבים אחרת מבעבר, ועל כן אין להשוותם לציונים שחושבו לפני מועד זה.

מה משמעות הציונים?

בבחינת יע"ל אין ציון "עובר" ואין ציון "נכשל". הציונים משמשים כדי לקבוע אם יחויבו הנבחנים בלימודי עברית, ואם כן – באיזו רמה. במקצת המוסדות הציונים משמשים קריטריון קבלה ללימודים במוסד.

כל מוסד קובע באופן עצמאי את החלטותיו על סמך הציונים בבחינה. החלטתו של מוסד לימוד כלשהו על סמך ציונו של נבחן - אינה בהכרח ההחלטה שמוסד אחר מקבל על סמך אותו ציון.

פעולות אפשריות במדור הציונים: דיווח ציוני הבחינה למוסדות ולנבחנים, בקשה לבדיקה חוזרת

המרכז ממליץ לעשות פעולות אלה באזור האישי. ניתן גם לעשות את הפעולות לפי הכתוב להלן:

דיווח הציונים

דיווח הציונים למוסדות הלימוד

מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שמאל"ו דיווח להם במישרין. כל המוסדות התחייבו להשתמש בציונים רק בתהליך הקבלה ללימודים אצלם.

ציוניכם ידווחו בתוך 45 יום לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לאוניברסיטת בר-אילן, לאוניברסיטת חיפה, לאוניברסיטה העברית בירושלים, לאוניברסיטת תל-אביב ולטכניון.
לפי בקשתכם ידווח הציון למוסדות נוספים שתסמנו בטופס ההרשמה. המוסדות הנוספים שאליהם ניתן לדווח את ציוני בחינת יע"ל הם: אוניברסיטת אריאל בשומרון, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, מכון וינגייט – המכללה לחינוך גופני, המכללה האקדמית אחווה, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, המכללה האקדמית תל חי, מכללת סמינר הקיבוצים, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל - חיפה, אורט בראודה - המכללה האקדמית להנדסה, אלקאסמי - מכללה אקדמית לחינוך, מכללת אוהלו בקצרין, המכללה האקדמית של תל אביב-יפו והמכללה האקדמית אשקלון.

המרכז ידווח את ציוני הבחינה רק למוסדות שיהיו רשומים בטופס ההרשמה, ולא למוסדות אחרים.

בקשות לשינויים: 

אם תרצו, לאחר שנרשמתם, לדווח את ציוניכם למוסדות נוספים על המוסדות שציינתם בטופס ההרשמה, או להתנגד להעברתם לאוניברסיטה אחת או יותר, ובהן הטכניון, או למשלוח בדואר האלקטרוני, מאל"ו ממליץ לעשות פעולה זו באזור האישי. תוכלו לעשות זאת באזור האישי או להוריד טופס העברה למוסדות. יש לשמור ולשלוח למדור ציונים כקובץ מצורף (as an attachment) בדוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  או בפקס 6754765 - 02. אם לא קיבלתם אישור אנא פנו בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שהבקשה אכן התקבלה.

בקשה לשינויים פטורה מתשלום.

לאחר הטיפול בבקשה לדיווח הציונים למוסדות יהיו הציונים נגישים למוסדות. משיכת הציונים ע"י המוסדות מתבצעת בתוך שבעה ימי עבודה. לא ניתן לקצר את זמן דיווח הציונים.

דיווח הציונים לנבחנים

בתוך 45 יום מיום הבחינה ידווחו הציונים לנבחנים בדוא"ל או יישלחו בדואר ישראל לכתובת שרשמו בטופס ההרשמה. אם לא התנגדתם לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלחו הציונים בדרך זו בלבד. אם התנגדתם לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלחו הציונים לביתכם בדואר ישראל בלבד.

כמו כן תוכלו לראות את ציוניכם גם באתר סמוך ליום דיווחם למוסדות הלימוד, לפי פרטים אישיים מזהים: מספר הזהות ומספר האסמכתה (מספר האסמכתה מצוין באישור ההרשמה ובזימון לבחינה). מדור ציונים אינו מוסר בטלפון מספרי אסמכתה לנבחנים. שמרו אפוא את מספר האסמכתה שלכם לפחות עד שתקבלו את דוח הציונים.

דוח הציונים כולל את הפרטים האלה:

  • הציונים בכל אחד משני החלקים: החלק של פרקי שאלות הבררה והחלק של החיבור;
  • ציון יע"ל הכללי, המבוסס על שקלול הציונים בשני חלקי הבחינה.

לכל דוח ציונים מצורף עלון הסבר.

  • בכל מועד הציונים מחושבים בו-בזמן לכל הנבחנים, ואין אפשרות להקדים ולדווח את ציוניו של נבחן יחיד.
  • המרכז אינו מדווח ציונים בטלפון או בפקס.
  • משלוח עותק נוסף של דיווח הציונים בדואר לנבחן פטור מתשלום עד 3 חודשים מיום הבחינה. לאחר פרק זמן זה מאל"ו ממליץ לעשות פעולה זו באזור האישי. תוכלו לעשות זאת באזור האישי באתר או להוריד טופס לתשלום בכרטיס אשראי. יש לשמור ולשלוח את הטופס כקובץ מצורף (as an attachment) בדוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  או בפקס 02-6754765. אתם מתבקשים לפנות בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה, כדי לוודא שהבקשה אכן התקבלה.

בקשה לבדיקה חוזרת של גיליון התשובות

את גיליון התשובות קורא סורק אופטי. קריאה זו מדויקת ביותר, ועם זאת המרכז מאפשר בדיקה חוזרת של גיליון התשובות. הבדיקה החוזרת היא בדיקה ידנית. בבדיקה החוזרת אין מעריכים שוב את החיבור, אלא נבדק שנתוני ההערכה נקלטו במדויק.

הליך זה כרוך בתשלום דמי טיפול, אבל אם בעקבות הבדיקה החוזרת יתברר שאכן אירעה טעות בקריאה של גיליון התשובות, יוחזרו דמי הטיפול לנבחן. מניסיוננו הסיכוי למצוא טעות נמוך ביותר. אם אתם מעוניינים בבדיקה חוזרת של גיליון התשובות, אנו ממליצים לעשות זאת באזור האישי. תוכלו לעשות זאת באזור האישי באתר או להוריד טופס לתשלום בכרטיס אשראי עבור בדיקה חוזרת. יש לשמור ולשלוח למדור ציונים את הטופס כקובץ מצורף (as an attachment) בדוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  או בפקס 02-6754765. אתם מתבקשים לפנות בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שהבקשה אכן התקבלה.

ניתן לבקש בדיקה חוזרת של גיליון התשובות עד שלושה חודשים מיום הבחינה.

תשובתנו תישלח שבעה ימי עבודה לאחר שתתקבל הבקשה בצירוף התשלום.

הזמנה לבחינה חוזרת

בעת הערכת הבחינות נעשות בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי הציונים שיחושבו לכל נבחן ישקפו את יכולתו נאמנה. לעיתים מאל"ו מתקשה להעריך ציון בבחינה בשל ממצאים חריגים או בלתי עקיבים שנמצאו בה או בגלל בעיות טכניות. אם מתעורר ספק בנוגע למהימנותה של בחינה כלשהי מכל סיבה שהיא - לרבות הסיבות המפורטות לעיל - הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי מאל"ו בירושלים, וציוניו מוקפאים עד להסרת הספק. רק לאחר הבחינה החוזרת  מאל"ו מחליט על המשך הטיפול במקרה.

בדרך כלל ההזמנה לבחינה נשלחת בכתב לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אך היא עשויה להישלח גם מאוחר יותר.