ההרשמה לבחינת יע"ל יכולה להיעשות בשני אופנים:

  • הרשמה מקוונת באתר זה.
  • הרשמה באמצעות טופס הרשמה מנייר - לקבלת הטופס יש לפנות טלפונית למדור הפצה במאל"ו.