שאלות לדוגמה והסברים:

עבריתערביתאנגליתרוסיתצרפתיתספרדית 

בחינה להתנסות 1 (נמצאת בחוברת ההדרכה)

עבריתערביתאנגליתרוסיתצרפתיתספרדית

בחינה להתנסות 2

בחינה להתנסות 3

(מועד קיץ 2018)
 

בחינה להתנסות 4

(מועד חורף 2018)