לנרשמים לבחינת יע"ל בלבד (ללא בחינה פסיכומטרית)

 

לצד כל מועד בחינת יע"ל נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים במועד הבחינה הרגילה או במהלך שלושת השבועות שלאחריו. הודעה על התאריך המדויק תישלח לנרשמים.

תנאים מותאמים בבחינת יע"ל ניתנים במקרים של לקות למידה בקריאה או בכתיבה, הפרעת קשב וריכוז התפתחותית, וכן לסובלים ממגבלות רפואיות ונפשיות.

בקשה לתנאים מותאמים בבחינת יע"ל יש לשלוח רק לאחר ההרשמה לבחינה.

הוראות מפורטות להגשת בקשה לתנאים מותאמים.

שימו לב: על הפונים בשל לקות קריאה או כתיבה לשלוח הערכה עדכנית של תפקודי קריאה וכתיבה בעברית.לנרשמים לבחינת יע"ל בנוסף לבחינה פסיכומטרית בתנאים מותאמים

 

כל בחינה פסיכומטרית בתנאים מותאמים בשפה שאינה עברית מזכה את הנבחן בבחינת יע"ל אחת בתנאים מותאמים ללא תשלום, וזאת החל מהמועד העוקב.

לאחר הבחינה הפסיכומטרית בתנאים מותאמים, יישלח לנבחנים מכתב המפרט כיצד יש להירשם לבחינת יע"ל בתנאים מותאמים.

שימו לב, לא ניתן להיבחן בבחינה פסיכומטרית מותאמת ובבחינת יע"ל באותו מועד!