בחינת יע"ל מיועדת למי שנבחנים בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית. הבחינה אורכת כשעה וחצי, ובה שני חלקים: בחלק הראשון - שאלות ברֵרה, ובחלק השני הנבחנים מתבקשים לכתוב חיבור.

טופסי הרשמה לבחינה אפשר להשיג בפנייה ישירה אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. אין ערכת הרשמה נפרדת לבחינת יע"ל.

מידע על בחינת יע"ל נמצא גם בחוברות ההסבר בשפות הבחינה השונות: ערבית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית, ספרדית.