מהי הבחינה?

מהי הבחינה?

        מה מטרת הבחינה? מה הבחינה בודקת?  

דרכי הרשמה

דרכי הרשמה

הרשמה ישירה באתר, הרשמה באמצעות הדואר

הכנה לבחינה

הכנה לבחינה

שאלות לדוגמה והסברים, בחינות ממועדים קודמים

ציוני הבחינה

ציוני הבחינה

כיצד הציונים מחושבים? מה משמעות הציונים? דיווח הציונים

בחינה בתנאים מותאמים

בחינה בתנאים מותאמים

מידע ונוהלי הרשמה: לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, מגבלה פיזית או פסיכיאטרית