שאלות לדוגמה והסברים:

עבריתערביתאנגליתרוסיתצרפתיתספרדית 

בחינה להתנסות 1 (נמצאת בחוברת ההדרכה)

עבריתערביתאנגליתרוסיתצרפתיתספרדית

בחינה להתנסות 2