מהי הבחינה?

מהי הבחינה?

        מה מטרת הבחינה? מה הבחינה בודקת?  

הכנה לבחינה

הכנה לבחינה

שאלות לדוגמה והסברים, בחינות ממועדים קודמים

ציוני הבחינה

ציוני הבחינה

כיצד הציונים מחושבים? מה משמעות הציונים? דיווח הציונים

 

  נוהלי הרשמה בעברית 

 

נוהלי הרשמה בערבית

 

נוהלי הרשמה באנגלית