הבחינות הפסיכומטריות ניתנות גם במדינות אחדות באירופה ובדרום אמריקה - בתנאי של מספר נרשמים מספיק. טופס ההרשמה לבחינה בחו"ל והתשלום בעבור הבחינה שונים מן הנהוג בבחינות בארץ.

 

לוח בחינות בחו"ל - 2019 (זמני)

 

נוהלי הרשמה בדואר לבחינה הפסיכומטרית בחו"ל -

עבריתאנגליתצרפתית 

 

לקבלת מידע נוסף עליכם לפנות ליחידה לבחינות חו"ל במרכז הארצי לבחינות ולהערכה.