מהי הבחינה?

מהי הבחינה?

      מה מטרת הבחינה?  

מבנה הבחינה ומרכיביה

מבנה הבחינה ומרכיביה

התחומים הנבדקים בבחינה, הרכב הפרקים

הרשמה לבחינה

הרשמה לבחינה

הרשמה ישירה באתר

היערכות לבחינה

היערכות לבחינה

הנחיות והמלצות, בחינה להתנסות

ציוני הבחינה

ציוני הבחינה

        כיצד הציונים מחושבים? דיווח הציונים

בחינה בתנאים מותאמים

בחינה בתנאים מותאמים

         מידע ונוהלי הרשמה: לקות למידה, מגבלה פיזית או פסיכיאטרית  

 

                         

שאלות ותשובות
בנוגע לבחינת רמ"א