לפני הבחינה

רעננו את היכרותכם עם סוגי השאלות בבחינה ועם ההוראות השונות.

רכזו את כל מה שעליכם להביא אתכם לבחינה:

 • תעודת זהות – בלעדיה לא תורשו להיבחן.
 • שני עפרונות, מחק ומחדד.

 

רצוי להביא גם:

 • את הזימון לבחינה, כדי שתוכלו לוודא את מקום הבחינה ואת מועדה המדויק.
 • מזון ומשקה, ואטמי אוזניים פשוטים, אם אתם זקוקים להם.
 • בגדים מתאימים - הביאו בחשבון שבכיתת הבחינה עלול להיות קר או חם משציפיתם.

 

ודאו שאתם יודעים כיצד להגיע למקום הבחינה, כדי שלא תאחרו.

אין להכניס לחדר הבחינה טלפונים ניידים (גם לא לשימוש בתור שעון), מכשירי קשר, אזניות, שעונים מצפצפים או שעונים שיש בהם מכונת חישוב, נגני מוזיקה, או כל חפץ שעשוי להפריע לנבחנים האחרים. עם הכניסה לכיתת הבחינה תתבקשו לכבות את המכשירים האלקטרוניים, להכניסם לתיקיכם ולהניח את התיקים בפינת הכיתה. נבחן שיימצא ברשותו מכשיר אלקטרוני בזמן הבחינה ייאלץ לעזוב את הבחינה מיד.

הבחינה אורכת כשלוש שעות וחצי, אין בה הפסקות (מדידת הזמנים רציפה), ולא תתאפשר במהלכה כניסת אורחים לכיתות או מסירת הודעות לנבחנים.

בזמן הבחינה

אין להשתמש בחומרי עזר!

בעת הבחינה אסור להשתמש במחשבונים, ובכלל זה שעוני מחשב, ולא במילונים מסוג כלשהו, בספרים, בדפים או בכל חומר עזר אחר. אם תזדקקו לדפי טיוטה, תוכלו להשתמש רק בדפי חוברת הבחינה. בפרק הראשון בבחינה יש דף ריק המיועד לכתיבת הטיוטה לחיבור.

קִראו היטב את ההוראות ואת השאלות.

לפני כל סוג שאלות מופיעות ההוראות הנוגעות לו. אמנם ההוראות מופיעות גם בחוברת ההדרכה לבחינה, אך אל תסתמכו רק על היכרותכם אותן. קראו שוב את ההוראות בקפידה. טעות בהבנת הוראה עלולה לגרום לטעות בכל השאלות מאותו סוג. מלבד זאת, בבחינה עשויות להופיע הוראות חדשות, שהוכנסו לבחינה לאחר פרסום חוברת ההדרכה. לפני שתבחרו בתשובה הנכונה חשוב מאוד שתקראו היטב את השאלה עצמה ואת כל התשובות המוצעות. בדומה, לפני שתתחילו לכתוב את החיבור חשוב שתקראו בקפידה את מטלת הכתיבה. שימו לב מה בדיוק נדרש מכם בכל שאלה, ורק אז ענו עליה.

במטלת הכתיבה הקפידו לכתוב במקומות המיועדים לכך.

לגיליון המיועד לכתיבת החיבור שני צדדים, ובשניהם מותר לכתוב. מקצת השורות ממוספרות כדי שתוכלו לראות כמה שורות כתבתם. הקפידו לכתוב רק במקומות המיועדים לכך ולא לחרוג מן השוליים המסומנים. הגיליון נסרק באמצעות קורא אופטי, וכתיבה שתחרוג מן השוליים לא תיקלט. הקורא מותאם לקריאת סימנים שנעשו בעיפרון, לכן הקפידו להביא אתכם לבחינה שני עפרונות.

שימו לב, כל נבחן יקבל גיליון כתיבה אחד בלבד! עליכם יהיה לתכנן את החיבור באופן שלא יחרוג מגבולות השורות המסומנות. דוגמה של גיליון המיועד לכתיבת החיבור מופיעה אחרי הבחינה להתנסות.

בפרקי הברֵרה הקפידו על סימון נכון של התשובות.

לכל שאלה בפרקי הברֵרה מוצעות ארבע אפשרויות תשובה, ומתוכן עליכם לבחור את המתאימה ביותר. עליכם לבחור אפשרות אחת בלבד.

גם גיליון התשובות של פרקי הברֵרה מותאם לקריאה באמצעות קורא אופטי המזין את הנתונים ישירות למחשב, וגם קורא אופטי זה מותאם לקריאת סימנים שנעשו בעיפרון.

לפניכם קטע מגיליון התשובות.

כדי לסמן תשובה עליכם למלא את האליפסה שבה מופיע מספר התשובה הרצויה, בצורה הבאה:

לדוגמה: נניח שאתם עונים על שאלה 2 והחלטתם שהתשובה הנכונה היא 3 - עליכם לחפש את האליפסה המתאימה (מספר 3) בעמודה של שאלה 2, ולמלא אותה כך:

שימו לב!

הסימון היחיד הנכון הוא השחרת כל האליפסה. כל סימן אחרקו אנכי, קו אופקי, עיגול וכדומה –לא ייקרא!

בכל שאלה עליכם למלא אליפסה אחת בלבד.

אם תמלאו יותר מאליפסה אחת תיפסל תשובתכם, גם אם אחת התשובות שבחרתם נכונה.

אם אתם רוצים לשנות את התשובה שסימנתם, מחקו את הסימן השגוי בעזרת מחק נקי וסמנו את התשובה שברצונכם לבחור. הקפידו למחוק היטב את הסימון השגוי, וָלא - הקורא האופטי עלול לטעות בקריאת התשובה.

כשתפתרו את הבחינה להתנסות, סמנו את תשובותיכם בגיליון התשובות לפרקי הברֵרה, המופיע לאחריה, כדי לתרגל את השימוש בו. ודאו שאתם עונים על כל שאלה במקום הנכון. אם דילגתם על שאלה בחוברת הבחינה, ודאו שדילגתם גם על המקום המתאים לה בגיליון התשובות. המשיכו לענות על השאלות הבאות והקפידו תמיד שמספר השאלה יהיה כמספר העמודה שאתם מסמנים בה את תשובתכם.

שימו לב! רק אתם אחראים לַכּתוב בגיליון התשובות, והוא ייקרא בדיוק כפי שמילאתם אותו. אם טעיתם וסימנתם תשובות במקום לא נכון, לא נוכל לשחזר את כוונתכם, והטופס השגוי שמילאתם הוא שיקבע את ציוניכם.

נצלו את זמנכם בתבונה.

כאמור, בראש כל פרק מצוינים מספר השאלות בו והזמן המוקצב לו. בתום הזמן המוקצב תקבלו הוראה לעבור לפרק הבא, ולא תוכלו לחזור עוד לפרק הקודם.

לפניכם כמה המלצות לניצול יעיל של הזמן העומד לרשותכם:

 • במטלת הכתיבה - הקדישו כמה דקות לחשיבה על הרעיונות שתרצו להציג. תכננו את מבנה החיבור וכתבו ראשי פרקים. בפרק הראשון בחוברת הבחינה - פרק מטלת הכתיבה - יש מקום המיועד לכתיבת טיוטה. זכרו שהזמן להעתקת הטיוטה לגיליון הכתיבה כלול בזמן המוקצב לפרק ולא יינתן זמן נוסף לכך. מותר בהחלט למחוק מילים או קטעים בגיליון המיועד לכתיבה, אך זכרו שכתב היד חייב להיות קריא ורצף החיבור צריך להיות מובן. מעט לפני תום הזמן המוקצב לפרק מטלת הכתיבה קראו שוב את אשר כתבתם וודאו שהכול קריא ומובן.
 • בפרקי הברֵרה נסו לפתור כל שאלה בזמן סביר. אם הצלחתם - עִברו לשאלה הבאה. אם אינכם מצליחים לפתור שאלה, אל תתעכבו! זִכרו שעליכם לענות על כל השאלות בפרק. אם תתעכבו זמן רב על שאלה אחת, לא יישאר לכם די זמן לענות על שאר השאלות, וסביר שיש עוד שאלות שתוכלו להשיב עליהן נכונה ולזכות בנקודות. לשאלות קלות ולשאלות קשות משקל שווה בקביעת הציון, לכן אין סיבה להתעכב על שאלה אחת. בזמן שתחסכו תוכלו, אולי, לענות על כמה שאלות אחרות.
 • אם נראה לכם שאתם יכולים לפתור את השאלה אך אתם זקוקים למעט יותר זמן - סמנו אותה וחזרו אליה אחר כך! אם נשאר לכם זמן בסוף הפרק, חזרו אל כל השאלות שסימנתם ונסו לפתור אותן.
 • אם נראה לכם שגם אם תייחדו לשאלה זמן נוסף לא תצליחו לפתור אותה - נחשו את התשובה! הניחוש אינו חייב להיות אקראי. ייתכן שתוכלו לפסול כמה מהאפשרויות על סמך ידע חלקי, וכך להגדיל את הסיכוי לנחש נכונה. הציון בבחינה מחושב על סמך התשובות הנכונות בלבד, ואין הפחתת נקודות על תשובות שגויות. לכן, אם אינכם מצליחים לפתור את השאלה, כדאי לכם לנחש - ניחוש אינו יכול לפגוע בציוניכם, הוא יכול רק לשפרם.
 • השאירו לעצמכם כדקה לפני סוף הפרק. חזרו אל השאלות שלא עניתם עליהן ונחשו באופן אקראי את התשובות, כלומר סמנו תשובה כלשהי בגיליון התשובות בלי לנסות לפתור את השאלה או לפסול אפשרויות. עכשיו כבר אין לכם זמן, וכל שתוכלו לעשות הוא לסמן במהירות את התשובות החסרות בגיליון התשובות ולוודא שאכן עניתם על כל השאלות.
 

כל פרק חשוב!

אין שום דרך לדעת אילו מהפרקים אינם משמשים בקביעת הציון, ולכן התייחסו לכל פרק כאילו הוא קובע את ציוניכם! אם מסיבה כלשהי תחליטו כי אחד הפרקים אינו חשוב, החלטתכם עלולה לפגוע בציון שתקבלו.

רמייה בבחינה

כל מעשה רמייה, כגון התחזות או העתקה, משבש את הליכי הקבלה למוסדות להשכלה גבוהה ופוגע בהוגנות שלהם.

למרכז הארצי לבחינות ולהערכה יש דרכים לאתר מעשי רמייה, והוא יכול למנוע מאדם להיבחן, או לפסול את בחינתו - אם עבר עברה הקשורה בסודיות הבחינה או בשימוש בתוצאותיה. שימו לב! התחזות, כמו במקרה של אדם השולח אדם אחר להיבחן במקומו, היא עבֵרה פלילית. חשד לעברה כזו מביא לידי תלונה במשטרה ובוועדות המשמעת של מוסדות הלימוד. המתחזה ושולחו עלולים להיענש במאסר בפועל ובהרחקה מלימודים לזמן ארוך, וכך הניסיון לפעול בדרכים לא כשרות עלול, בסופו של דבר, לפגוע בנבחן הרבה יותר מכמה תשובות לא נכונות.

למרכז הארצי לבחינות ולהערכה שמורה הזכות לפסול בחינה של נבחן אם יש חשד או חשש כי ההישגים בבחינה זו אינם משקפים את יכולתו.

אסור להעתיק או להפיץ בחינה או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה - כולה או חלקים ממנה - בלא אישור בכתב מאת המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. המרכז נוקט אמצעים מִנהליים, משפטיים ואחרים נגד המפרים איסור זה. לפני תחילת הבחינה תתבקשו לחתום על הצהרה המאשרת שאיסור זה ידוע לכם ושאתם מתחייבים לנהוג לפיו.

כל אחת מההתנהגויות הבאות יכולה להביא לידי הרחקתו של נבחן מהבחינה:

 • הפרעה למהלך הבחינה
 • העתקה, מתן עזרה או קבלת עזרה בפתרון
 • שימוש בעזרים אסורים, ובכללם דפים, ספרים, מחשבים ומילונים
 • מעבר מפרק לפרק מבלי שניתנה הוראה לכך
 • המשך עבודה בפרק לאחר תום הזמן המוקצב לו
 • הוצאת חומר בחינה מכיתת הבחינה
 • החזקת מכשיר אלקטרוני - טלפון נייד, מחשב, נגן מוזיקה וכו' - בשעת הבחינה
 • אי-ציות להוראות הבוחנים

אחרי הבחינה

לאחר סיום הבחינה תקבלו שאלון ותתבקשו להביע בו את דעתכם על תנאי הבחינה. ייתכן שתתבקשו לציין את מידת שביעות רצונכם מתהליך ההרשמה והבחינה, או להביע את דעתכם בנושאים אחרים שהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה עוסק בהם. שאלוני המשוב אינם חלק מהבחינה הפסיכומטרית, בדיקתם נעשית בנפרד מבדיקת שאלוני הבחינה, והם אינם יכולים לפגוע בכם או בציוניכם בשום דרך. אינכם חייבים להשיב על השאלונים, אך נשמח אם תייחדו להם את הזמן הקצר הדרוש לשם כך, שכן תשובותיכם יסייעו לנו מאוד ויאפשרו לנו לשפר את השירות שאנו נותנים לקהל הנבחנים. חשוב לדעת כי שאלון המשוב אינו מיועד לטיפול בפניות אישיות. אם יהיו לכם הערות או השגות בנוגע לבחינה, פנו בכתב אל המדור לפניות הציבור במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בתוך שבוע מיום הבחינה. פניות כאלה יזכו למענה אישי.

יש נבחנים היוצאים מהבחינה בהרגשה שהיה להם קשה לפתור שאלות רבות או שלא הספיקו לכתוב חיבור טוב או לענות על כל השאלות בזמן המוקצב. חשוב לדעת כי ציונכם אמנם נקבעים על פי איכות החיבור שכתבתם ועל פי מספר השאלות שפתרתם נכונה, אך הדבר נעשה מתוך השוואה להישגיהם של כל הנבחנים בכל הנוסחים, השפות ומועדי הבחינה השונים. לכן, גם אם יצאתם מן הבחינה בהרגשה רעה, בהחלט ייתכן שהצלחתם בה יפה.