בחינות במתכונת הנוכחית (מספטמבר 2012)

 נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד קיץ 2018

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד פברואר 2017

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד פברואר 2016

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד יולי 2015

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד יולי 2014

 נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד יולי 2013

בחינה N7R (נמצאת בחוברת ההדרכה)

 

בחינות במתכונת הקודמת (עד מועד יולי 2012)

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד יולי 2012

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד יולי 2011

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד יולי 2010

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד יולי 2009

בחינה 6R

בחינה 5R

בחינה 4R (נמצאת בלקט הבחינות להתנסות)

בחינה 3R (נמצאת בלקט הבחינות להתנסות)

בחינה 2R (נמצאת בלקט הבחינות להתנסות)

בחינה 1R (נמצאת בלקט הבחינות להתנסות)