בחינות במתכונת הנוכחית (מספטמבר 2012)

 

 

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד חורף 2018

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד סתיו 2018

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד קיץ 2018

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד אביב 2018

 

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד דצמבר 2017

 

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד ספטמבר 2017

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד יולי 2017

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד אפריל 2017

 

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד פברואר 2017

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד דצמבר 2016  

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד ספטמבר 2016

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד יולי 2016

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד אפריל 2016

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד פברואר 2016

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד דצמבר 2015

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד ספטמבר 2015

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד יולי 2015

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד אפריל 2015

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד פברואר 2015

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד דצמבר 2014

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד אוקטובר 2014

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד יולי 2014

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד אפריל 2014

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד פברואר 2014

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד דצמבר 2013

 נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד ספטמבר 2013

 נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד יולי 2013

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד אפריל 2013

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד פברואר 2013

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד דצמבר 2012

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד אוקטובר 2012

בחינה PS1H (נמצאת בחוברת ההדרכה)

בחינה פסיכומטרית ממוחשבת להתנסות

 

בחינות במתכונת הקודמת (עד מועד יולי 2012)

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד יולי 2012

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד אפריל 2012

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד פברואר 2012 

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד דצמבר 2011

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד אוקטובר 2011

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד יולי 2011

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד אפריל 2011

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד פברואר 2011

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד דצמבר 2010

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד אוקטובר 2010

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד יולי 2010

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד אפריל 2010

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד פברואר 2010

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד דצמבר 2009

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד אוקטובר 2009

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד יולי 2009

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד אפריל 2009

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד פברואר 2009

בחינה 17H