בחינות במתכונת הנוכחית (מספטמבר 2012)

 

 נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד קיץ 2018

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד פברואר 2017

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד פברואר 2016

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד יולי 2015

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד יולי 2014

 נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד יולי 2013

בחינה N5F (נמצאת בחוברת ההדרכה)

 

בחינות במתכונת הקודמת (עד מועד יולי 2012)

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד יולי 2012

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד יולי 2011

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד יולי 2010

נוסח בחינה פסיכומטרית ממועד יולי 2009

בחינה 4F

בחינה 3F (נמצאת בלקט הבחינות להתנסות)

בחינה 2F (נמצאת בלקט הבחינות להתנסות)

בחינה 1F (נמצאת בלקט הבחינות להתנסות)