שימו לב: הבחינה שלהלן היא במתכונת הנוכחית והיא כוללת את מטלת הכתיבה.

 

לפניכם קישור לבחינה פסיכומטרית המיועדת להתנסות (הבחינה מופיעה גם בחוברת ההדרכה לבחינה הפסיכומטרית). תוכלו לפתור בחינה זו בתרגול לקראת הבחינה האמִתית.

הבחינה (ללא קריאת ההסברים) אורכת שעתיים וחצי.

מומלץ כי תייחדו את מלוא הזמן הדרוש לפתרון הבחינה ברצף, ללא הפרעות.

אם אין באפשרותכם לפתור את הבחינה ברצף, תוכלו להפסיק אותה ולהמשיך אחר כך.

בתום הבחינה יוצגו הציונים בשלושת התחומים המרכיבים אותה (חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית) וציונים כלליים (ציון כללי רב-תחומי, ציון כללי בדגש מילולי וציון כללי בדגש כמותי).

כדי להפיק את המרב מהתרגול כדאי לפתור את הבחינה להתנסות לאחר שאתם יודעים מהו מבנה הבחינה הפסיכומטרית, מהם מאפייניה ומהם סוגי השאלות העשויות להופיע בה.

 

בחינה פסיכומטרית ממוחשבת להתנסות