"קומפיומטרי" מהו?

התקליטור "קומפיומטרי" פותח במרכז הארצי לבחינות ולהערכה ונועד לאפשר למתעתדים להיבחן בבחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות לבחון את עצמם.

שימו לב:הבחינה שבתקליטור היא במתכונת הקודמת (עד יולי 2012). עותקים אחרונים של התקליטור נמצאים עדיין בחנויות (מצורפים לקובץ "פסיכומטרי מכל הבחינות" שגם הוא במתכונת הקודמת).

השאלות מוצגות בשלושה חלקים וכל חלק בודק תחום אחד מן התחומים הנמדדים בבחינה הפסיכומטרית: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית.

הבחינה ב"קומפיומטרי" היא בחינה אדפטיבית: תחילה מוצגות למשתמש כמה שאלות ברמת קושי בינונית, ובהמשך הבחינה התוכנה אומדת בכל רגע את רמת היכולת של המשתמש לפי התשובות לשאלות שהוצגו עד אותו הרגע, ובהתאם לכך בוחרת את השאלה הבאה. התאמת דרגת הקושי של השאלות לרמת היכולת של המשתמש מאפשרת לאמוד היטב את יכולתו באמצעות שאלות מועטות יחסית.

לדוגמה, משתמש היודע טוב את השפה האנגלית יקבל שאלות באנגלית שהן קשות מהשאלות שיקבל נבחן שידיעתו את האנגלית מועטה.

חשוב לציין כי האפשרות שהמשתמשים יקבלו שאלות שונות זה מזה - מובאת בחשבון בעת חישוב הציון, וציוני כל המשתמשים הם ברי-השוואה.

הציונים ב"קומפיומטרי"

לאחר שהנבחן ב"קומפיומטרי" עונה על כל השאלות, הוא מקבל ציון בכל אחד מן התחומים וציון כללי. סולם הציונים בכל אחד מהתחומים הוא מ-50 עד 150, וסולם הציון הכללי הוא מ-200 עד 800 – כמו בבחינה הפסיכומטרית הרגילה.

האם ניתן לשחזר את הישגי המשתמש ב"קומפיומטרי"?

התוכנה אינהשומרת שום מידע על בחינתו של המשתמש, ועל כן לאחר ההיבחנות אין כל דרך לשחזר את השאלות שהוצגו, את התשובות שניתנו, את הציונים שהושגו, או כל פרט אחר על הבחינה.

האם אפשר להיבחן ב"קומפיומטרי" שוב ושוב?

מספר הפעמים שאפשר להיבחן ב"קומפיומטרי" אינו מוגבל. עם זאת יש לזכור כי הבחינה המוצגת למשתמש מותאמת ליכולתו, ולכן סביר מאוד שבהתנסות חוזרת יוצגו אותן שאלות. ההיבחנות החוזרת ב"קומפיומטרי" אינה משחזרת אפוא מצב אמִתי של מפגש ראשוני עם השאלות, ועל כן בהתנסויות החוזרות יהיו האומדנים המחושבים לציונים הצפויים בבחינה הפסיכומטרית פחות ופחות מדויקים.

כיצד להיערך לקראת ההתנסות ב"קומפיומטרי"?

כדי להפיק את המרב מההתנסות בבחינת "קומפיומטרי" מומלץ להתייחס אליה כאל בחינה אמתית:

  • רצוי לעיין בחומר שהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה מפיץ: החומר באתר זה, חוברת ההדרכה שבערכת ההרשמה לבחינה ואוגדן הבחינות להתנסות – ובכך להתוודע לסוגי השאלות בבחינה.
  • מומלץ להקצות לפתרון הבחינה כשעתיים (אי-אפשר להפסיק את הבחינה ולהמשיך אותה אחר כך).
  • רצוי לדאוג לסביבת עבודה שקטה ומבודדת.
  • יש להכין כלי כתיבה, נייר טיוטה ואת דף נוסחאות העזר והסבר המושגים במתמטיקה.
  • רצוי לענות על השאלות ברצף. הפסקות קצרות רצוי לעשות רק במעבר מתחום לתחום.

 

הוראות ההפעלה ושאלות לדוגמה מוצגות למשתמש במהלך ההיבחנות.

השימוש בתקליטור פשוט ביותר ואינו מצריך ידע או ניסיון קודם בשימוש במחשב.

לרכישת התקליטור "קומפיומטרי"