הבחינה הפסיכומטרית היא כלי לחיזוי סיכויי ההצלחה בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה, והיא משמשת את מוסדות הלימוד במיון מועמדיהם לחוגים השונים. הבחינה מאפשרת לדרג את כל המועמדים בסולם הערכה אחיד, ובהשוואה לאמצעי מיון אחרים היא מושפעת פחות מהרקע השונה של כל אחד מהם או ממשתנים סובייקטיביים אחרים.

הבחינה הפסיכומטרית אינה כלי מיון מושלם: אמנם לרוב היא מנבאת היטב הצלחה בלימודים, אולם ייתכן מיעוט מקרים שבהם מועמדים יצליחו בלימודיהם על אף הישגיהם הנמוכים בבחינה, ולהפך. כמו כן, הבחינה אינה מודדת במישרין גורמים כגון מוטיבציה, יצירתיות או התמדה, שיכולים בהחלט להיות קשורים להצלחה בלימודים. יש לציין כי מקצת התכונות האלה נבדקות בעקיפין הן בבחינה הפסיכומטרית הן בבחינות הבגרות.

מכל מקום, הבחינה הפסיכומטרית מעניקה הזדמנות שנייה לנבחנים בעלי פוטנציאל גבוה שמסיבות שונות לא ניתנה להם הזדמנות להביא לידי ביטוי את מלוא יכולתם בלימודים התיכוניים. כמו כן, בהיותה מתורגמת לכמה שפות, הבחינה הפסיכומטרית מאפשרת להחיל סולם מיון אחיד גם על מועמדים ששפתם אינה עברית או שאינם בעלי תעודת בגרות ישראלית.

מחקרים רבים מראים כי כושר החיזוי של הבחינה הפסיכומטרית טוב, כלומר: על פי רוב, נבחנים שקיבלו ציונים גבוהים בבחינה מצליחים בלימודיהם יותר מנבחנים שקיבלו ציונים נמוכים. כמו כן, נמצא כי מכל הצירופים השונים של אמצעי המיון הקיימים, הצירוף של הבחינה הפסיכומטרית ובחינות הבגרות הוא בעל כושר החיזוי הטוב ביותר.