שאלות ותשובות
בנוגע לבחינה הפסיכומטרית

מהי הבחינה?

מהי הבחינה?

      מה מטרת הבחינה? מה הבחינה בודקת?

מבנה הבחינה ומרכיביה

מבנה הבחינה ומרכיביה

הרכב הפרקים בבחינה, התחומים הנבדקים, שאלות לדוגמה והסברים

דרכי הרשמה

דרכי הרשמה

הרשמה ישירה באתר, הרשמה באמצעות הדואר

הכנה לבחינה

הכנה לבחינה

הנחיות והמלצות, בחינות ממועדים קודמים, דרכי הכנה אחרות

ציוני הבחינה

ציוני הבחינה

כיצד הציונים מחושבים? מה משמעות הציונים? דיווח ציוני הבחינה

בחינה בתנאים מותאמים

בחינה בתנאים מותאמים

מידע ונוהלי הרשמה: לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, מגבלה פיזית או פסיכיאטרית

שפות הבחינה

 

חוברות הדרכה