מתא"ם מורכב משני חלקים:

חלק ראשון: ידע והבנה בשיטות מחקר בפסיכולוגיה

בחלק זה כ-40 שאלות שחלקן רבות-ברֵרה וחלקן שאלות פתוחות-ממוקדות הבודקות ידע והבנה בנושאים האלה: שיטות מחקר בפסיכולוגיה, הערכה, ושימוש בכלים סטטיסטיים במחקר הפסיכולוגי. כמה מהשאלות בתחום זה מופיעות בצורה של מקבץ שאלות, המתייחסות כולן לתיאור של מחקר המופיע לפניהן.

 

הזמן המוקצב: כשעתיים.

הפסקה: 30 דקות.

 

חלק שני: הבנת טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה

בחלק זה ארבעה קטעי קריאה באנגלית. כל קטע קריאה מבוסס על מאמר באחד מתחומי הפסיכולוגיה. חלק זה בוחן את מיומנותו של הנבחן בקריאת מאמרים בשפת המקור שלהם, בהבנתם, וביכולת לקשרם לחומר הלימודים. מאחר שחלק זה של הבחינה אינו מיועד לבדוק ידע באנגלית, מילים החיוניות להבנתו מתורגמות לעברית.

השאלות הנוגעות לכל קטע קריאה (15-10 שאלות לכל קטע) מתייחסות ברובן להבנתו. מיעוטן עוסקות בנושאים בפסיכולוגיה הקשורים לנושא שבו דן הקטע, אך התשובות עליהן לא בהכרח מצויות בקטע. מרבית השאלות הן רבות-ברֵרה ומיעוטן שאלות פתוחות-ממוקדות. בחלק זה כ-50 שאלות סך הכל.

 

הזמן המוקצב: כשלוש שעות.

 

הזמנים המוקצבים לחלקי הבחינה השונים יכולים להשתנות ממועד למועד. הזמנים המדויקים יימסרו ע"י המשגיחים בזמן הבחינה.