ההרשמה לבחינת מתא"ם יכולה להיעשות בשני אופנים:

  • הרשמה מקוונת - באמצעות אתר זה

    

  • באמצעות הדואר -ניתן לפנות למדור הפצה במרכז ולקבל טפסי הרשמה בדואר. 

 

ניתן להוריד חוברת הדרכה להדפסה.

הודעה לדוברי שפת אם שאינה עברית

נבחן ששפת אימו אינה עברית זכאי לקבל תוספת זמן בבחינת מתא"ם אם הוא עומד באחד התנאים האלה:
א. הוא עלה לישראל לפני פחות מ-5 שנים.
או
ב. הוא למד בישראל בבית ספר תיכון ששפת הלימודים בו אינה עברית ונבחן בבחינות הבגרות בשפה שאינה עברית.

נבחן ששפת אמו אינה עברית העומד באחד מתנאים אלו ומעוניין בתוספת זמן בבחינת מתא"ם צריך לפנות במכתב ליחידה לבחינות בתנאים מותאמים (במו"ת). במכתב זה עליו לציין שהוא מבקש לקבל תוספת זמן מכיוון ששפת אימו אינה עברית (בציון שפת אימו), ועליו לצרף את אחד המסמכים הבאים:
א. העתק תעודת עולה
או
ב. מכתב רשמי מבית הספר התיכון שבו למד המציין באילו שנים למד בבית הספר ומהי שפת הלימוד בבית הספר. כמו כן, יש לצרף לפנייה העתק של תעודת הבגרות.

נוסף על כך, הנבחן מתבקש לציין במכתב אם במהלך הבחינה הוא מעוניין להיעזר במילון המתרגם מעברית לשפת האם שלו, ואם כן – מאיזה סוג (למשל: מילון עברי-ערבי, מילון עברי-רוסי).

את הבקשה לתוספת זמן יש לשלוח ליחידת במו"ת רק לאחר ההרשמה לבחינה. המכתב צריך להתקבל במרכז הארצי לבחינות ולהערכה עד יום סיום ההרשמה.