מהי הבחינה?

מהי הבחינה?

        מה מטרת הבחינה? מה הבחינה בודקת?  

מבנה הבחינה ומרכיביה

מבנה הבחינה ומרכיביה

חלקי הבחינה, הנושאים הנבדקים בבחינה  

דרכי הרשמה

דרכי הרשמה

   הרשמה ישירה באתר, הרשמה באמצעות הדואר

הכנה לבחינה

הכנה לבחינה

הנחיות ושאלות לדוגמה

ציוני הבחינה

ציוני הבחינה

כיצד הציונים מחושבים? דיווח הציונים  

בחינה בתנאים מותאמים

בחינה בתנאים מותאמים

מידע ונוהלי הרשמה: לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, מגבלה פיזית או פסיכיאטרית

 

הודעה: דחיית שירות מילואים לסטודנטים שנבחנים בבחינת מתא"ם

 

 

 

חוברת הדרכה

 

 שימו לב! נוספו בחינות לדוגמה.