מהי הבחינה?

מהי הבחינה?

        מה מטרת הבחינה? מה הבחינה בודקת?  

מבנה הבחינה ומרכיביה

מבנה הבחינה ומרכיביה

הרכב הפרקים בבחינה, התחומים הנבדקים, שאלות לדוגמה והסברים

מהלך הבחינה

מהלך הבחינה

היערכות לבחינה והסברים על מהלכה, תפעול הבחינה

הכנה לבחינה

הכנה לבחינה

הכנה לבחינה, המלצות והנחיות, בחינה להתנסות

ציוני הבחינה

ציוני הבחינה

כיצד הציונים מחושבים? מה משמעות הציונים? דיווח הציונים

 

 

 

חוברת הדרכה