בתי הספר לרפואה באוניברסיטת תל-אביב, באוניברסיטת בר-אילן ובאוניברסיטת אריאל מחייבים את המועמדים למסלולים הארבע-שנתיים המיועדים לבעלי תואר בוגר להשתתף בתהליך מיון המורכב משלבים אחדים.

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בנה את כלי המיון שלהלן ואחראי להם בשיתוף עם המרכז הארצי לסימולציה רפואית (מסר):

  • בחינה בחשיבה אנליטית הבודקת כישורים של חשיבה לוגית והבנה לוגית
  • שאלון אישי-ביוגרפי
  • מרכז הערכה במסר

השאלון האישי-ביוגרפי ומרכז ההערכה נועדו לאפיין את המועמדים לפי משתנים אישיים שאינם נמדדים בבחינת הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית, כגון כישורי תקשורת בין-אישית, מודעות עצמית, בגרות, ערכיות, אחריות, יוזמה ועמידה במצבי לחץ.

המועמדים מוערכים על סמך התנהגותם, דעותיהם, עמדותיהם ותיאורי חוויותיהם.

שלבי המיון שהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה אחראי להם נערכים בשני חלקים. החלק הראשון כולל את הבחינה בחשיבה אנליטית והשאלון האישי-ביוגרפי והחלק השני הוא מרכז ההערכה במסר.

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה אינו קובע מי מהמועמדים יזומן להיבחן. הזימון נעשה לפי רשימות מועמדים שמועברות אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מאוניברסיטאות תל-אביב, מאוניברסיטת בר-אילן ומאוניברסיטת אריאל בהתאם לספי הקבלה של כל מוסד.

 

להלן מועדי בחינת מר"ב (מסלולים ארבע שנתיים) לשנת 2019:

 

הבחינה בחשיבה אנליטית תערך ב־3.5.2019

מילוי השאלון הביוגרפי ייערך ב-5.7.2019 (יחד עם התכניות השש-שנתיות)

מרכזי ההערכה במסר ייערכו ב-15-17.7.2019 וב-18-19.7.2019, בהתאם למספר הנבחנים, ולא בהכרח בכל הימים

 

 

עלון הדרכה למר"ב
תקצירי המטלות משנים קודמות
שאלות לדוגמה - בחינה בחשיבה אנליטית
טופס הצהרה למבקש תנאים מותאמים
חישוב הציונים במערכות מו"ר מרק"ם ומר"ב
חישוב הציונים בבחינת מר"ב:
בחינה בחשיבה אנליטית