מסלולים שש-שנתיים

מו"ר ומרק"ם - מערכות מיון ללימודי רפואה

   

מסלולים ארבע-שנתיים

מר"ב - מערכת מבחנים לקבלה ללימודי רפואה לבעלי תואר