בחינת אמיר"ם בודקת בעיקר שליטה בשפה האנגלית, ומאחר ששפה אינה נרכשת בתוך שבועות אחדים אלא בפרק זמן ארוך יותר, אין תועלת רבה בהתכוננות קצרת טווח. עם זאת, אם לא הזדמן לכם לקרוא טקסטים באנגלית בשנים האחרונות, מומלץ שתרעננו את הידע שלכם באמצעות קריאה בפרק הזמן הסמוך לבחינה. מומלץ גם לתרגל שאלות הדומות לשאלות שבבחינה.

את השאלות תוכלו למצוא במקורות האלה:

שאלות לדוגמה

1. שאלות השלמת משפטים - SENTENCE COMPLETION
בכל שאלה מסוג זה יש משפט שחסרה בו מילה (או צירוף מילים). מתחת למשפט יש ארבע הצעות להשלמתו ועליכם לבחור מתוכן את התשובה המשלימה את המשפט באופן הטוב ביותר.
לפניכם שאלה לדוגמה מסוג זה:

 

 

 

 

 

 

2. שאלות ניסוח מחדש - RESTATEMENT
בכל שאלה מסוג זה נתון משפט, ואחריו ארבע הצעות לניסוח מחדש של הרעיון המרכזי במשפט. מתוך ארבע ההצעות עליכם לבחור את המשפט שמשמעותו היא הדומה ביותר למשמעות המשפט המקורי.
לפניכם שאלה לדוגמה מסוג זה:

 

 

 

 

 

 

3. שאלות הבנת הנקרא - READING COMPREHENSION
לפני השאלות מוצג קטע קריאה. כדי לצפות בו בשלמותו ולדפדף בו יש להיעזר במקשי החִצים "מטה" ו"מעלה". אחרי הקטע מוצגות השאלות הנוגעות לו - זו אחר זו. לקטע ולכל אחת מהשאלות מוקצב זמן נפרד. הקטע מופיע על המסך גם בזמן הצגת השאלות.
ניצול חלקי של הזמן המוקצב לקריאת הקטע אינו מעניק תוספת זמן לפתרון השאלות.