טפסים להורדה:

העברת ציונים למוסדות
תשלום עבור משלוח עותק נוסף של הציונים לנבחן בדואר
תשלום עבור בדיקה חוזרת של גיליון התשובות

כיצד הציונים מחושבים?

ההבדלים בין מועדי הבחינה השונים ובין הנוסחים השונים אינם משפיעים על הציון.דרך חישוב הציונים מבטיחה שגם אם תיבחנו במועד שבו רמת היכולת של הנבחנים שונה מהממוצע, לא יהיה ציונכם שונה מהציון שהייתם מקבלים אילו נבחנתם בכל מועד אחר.

חישוב הציונים נעשה בשלושה שלבים:

  1. חישוב ציוני הגלם - סכום התשובות הנכונות בכל פרק הוא ציון הגלם בפרק זה.
  2. חישוב הציונים בכל אחד מפרקי הבחינה - כדי לאפשר השוואה בין ציוני נבחנים שנבחנו בנוסחים שונים ובמועדים שונים, ציוני הגלם בכל אחד משלושת הפרקים המרכיבים את הבחינה מתורגמים לציונים בסולם אחיד.
  3. חישוב הציון הכללי בבחינת אמי"ר - ציוני הפרקים משמשים לחישוב הציון הכללי של הבחינה.

סולם הציונים הכלליים בבחינת אמי"ר הוא מ-150 עד 250.

מה משמעות הציונים?

כל מוסד ממוסדות הלימוד המשתמשים בבחינה קובע את החלטותיו באופן עצמאי על סמך ציוניהם של הנבחנים. לרוב הציונים משמשים כדי לקבוע אם הנבחנים יחויבו בלימודי אנגלית, ואם כן – באיזו רמה. במקצת המוסדות הציונים משמשים קריטריון קבלה ללימודים.

החלטתו של מוסד לימוד כלשהו על סמך ציונו של נבחן, אינה בהכרח ההחלטה שמוסד אחר מקבל על סמך אותו ציון.

 

פעולות אפשריות במדור הציונים (דיווח ציוני הבחינה למוסדות ולנבחנים, בקשה לבדיקה חוזרת)

המרכז ממליץ לעשות פעולות אלה דרך האזור האישי. ניתן גם לעשות את הפעולות לפי הכתוב להלן:

 

דיווח הציונים

דיווח הציונים למוסדות הלימוד

מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שמאל"ו מדווח להם במישרין. כל המוסדות התחייבו להשתמש בציונים רק בתהליך הקבלה ללימודים אצלם.

ציונכם ידווח בתוך 45 יום לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לאוניברסיטת בר-אילן, לאוניברסיטת חיפה, לאוניברסיטה העברית בירושלים, לאוניברסיטת תל-אביב ולטכניון.

לפי בקשתכם ידווח הציון למוסדות נוספים שתסמנו בטופס ההרשמה. המוסדות הנוספים שאליהם ניתן לדווח את ציוני בחינת אמי"ר הם: אוניברסיטת אריאל בשומרון, מכון אקדמי טכנולוגי חולון, האוניברסיטה הפתוחה, המכללה למִנהל - המסלול האקדמי, המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, המכללה האקדמית תל-חי, המכללה האקדמית ספיר, מכללת בית ברל, המרכז האקדמי רופין, המרכז הבינתחומי הרצליה, המכללה האקדמית אחוה, המכללה האקדמית לחינוך תלפיות, המרכז האקדמי שלם, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, המכללה האקדמית אשקלון, הקריה האקדמית אונו ומכון וינגייט, מכללה לחינוך גופני.

המרכז ידווח את הציון רק למוסדות הרשומים בטופס ההרשמה, ולא למוסדות אחרים.

בקשות לשינויים: 

אם תרצו, לאחר שנרשמתם, לדווח את ציונכם למוסדות נוספים על המוסדות שציינתם בטופס ההרשמה, או להתנגד להעברתו לאוניברסיטה אחת או יותר, ובהן הטכניון, או למשלוח בדואר האלקטרוני, מאל"ו ממליץ לעשות פעולה זו באזור האישי. תוכלו לעשות זאת באזור האישי או להוריד טופס העברה למוסדות. יש לשמור ולשלוח למדור ציונים כקובץ מצורף (as an attachment) בדוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  או בפקס 6754765 - 02. אם לא קיבלתם אישור אנא פנו בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שהבקשה אכן התקבלה.

בקשה לשינויים פטורה מתשלום.

לאחר הטיפול בבקשה לדיווח הציון למוסדות יהיה הציון נגיש למוסדות. משיכת הציון ע"י המוסדות מתבצעת בתוך שבעה ימי עבודה. לא ניתן לקצר את זמן דיווח הציון.

דיווח הציונים לנבחנים

בתוך 45 יום מיום הבחינה ידווח הציון לנבחנים בדוא"ל או יישלח בדואר ישראל לכתובת שרשמו בטופס ההרשמה. אם לא התנגדתם לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלח הציון בדרך זו בלבד. אם התנגדתם לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלח הציון לביתכם בדואר ישראל בלבד.

כמו כן תוכלו לראות את ציונכם גם באתר סמוך ליום דיווחו למוסדות הלימוד, לפי פרטים אישיים מזהים: מספר הזהות ומספר האסמכתה (מספר האסמכתה מצוין באישור ההרשמה ובזימון לבחינה). מדור ציונים אינו מוסר בטלפון מספרי אסמכתה לנבחנים. שמרו אפוא את מספר האסמכתה שלכם לפחות עד שתקבלו את דוח הציונים.

לכל דוח ציונים מצורף עלון הסבר: עבריתאנגלית

  • בכל מועד הציונים מחושבים בו-בזמן לכל הנבחנים, ואין אפשרות להקדים ולדווח את ציונו של נבחן יחיד.
  • המרכז אינו מדווח ציונים בטלפון או בפקס.
  • משלוח עותק נוסף של דיווח הציונים בדואר לנבחן פטור מתשלום עד 3 חודשים מיום הבחינה. לאחר פרק זמן זה מאל"ו ממליץ לעשות פעולה זו באזור האישי. תוכלו לעשות זאת באזור האישי באתר או להוריד טופס לתשלום בכרטיס אשראי. ייש לשמור ולשלוח את הטופס כקובץ מצורף (as an attachment) בדוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  או בפקס 02-6754765. אתם מתבקשים לפנות בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה, כדי לוודא שהבקשה אכן התקבלה.

 

בקשה לבדיקה חוזרת של גיליון התשובות

את גיליון התשובות קורא סורק אופטי. קריאה זו מדויקת ביותר, ועם זאת המרכז מאפשר בדיקה חוזרת של גיליון התשובות. הבדיקה החוזרת היא בדיקה ידנית. 

הליך זה כרוך בתשלום דמי טיפול, אבל אם בעקבות הבדיקה החוזרת יתברר שאכן אירעה טעות בקריאה של גיליון התשובות, יוחזרו דמי הטיפול לנבחן. מניסיוננו הסיכוי למצוא טעות נמוך ביותר. אם אתם מעוניינים בבדיקה חוזרת של גיליון התשובות, אנו ממליצים לעשות זאת באזור האישי. תוכלו לעשות זאת באזור האישי באתר או להוריד טופס לתשלום בכרטיס אשראי עבור בדיקה חוזרת. יש לשמור ולשלוח למדור ציונים את הטופס כקובץ מצורף (as an attachment) בדוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  או בפקס 02-6754765. אתם מתבקשים לפנות בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שהבקשה אכן התקבלה.

ניתן לבקש בדיקה חוזרת של גיליון התשובות עד שלושה חודשים מיום הבחינה. תשובתנו תישלח שבעה ימי עבודה לאחר שתתקבל הבקשה בצירוף התשלום.

 

הזמנה לבחינה חוזרת

בעת הערכת הבחינות נעשות בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי הציון שיחושב לכל נבחן ישקף  את יכולתו נאמנה. לעיתים מאל"ו מתקשה להעריך ציון בבחינה בשל ממצאים חריגים או בלתי עקיבים שנמצאו בה או בשל בעיות טכניות.
אם מתעורר ספק בנוגע למהימנותה של בחינה כלשהי מכל סיבה שהיא - לרבות הסיבות המפורטות לעיל - הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי מאל"ו בירושלים, וציונו מוקפא עד להסרת הספק. רק לאחר הבחינה החוזרת  מאל"ו מחליט על המשך הטיפול במקרה.

בדרך כלל ההזמנה לבחינה נשלחת בכתב לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אך היא עשויה להישלח גם מאוחר יותר.