ההרשמה לבחינת אמי"ר יכולה להיעשות בשני אופנים:

  • הרשמה מקוונת - באמצעות אתר זה.
  • הרשמה באמצעות טופס הרשמה מנייר - לקבלת הטופס יש לפנות טלפונית למדור הפצה במאל"ו.