מאחר שהבחינה בודקת בעיקר שליטה בשפה, אין תועלת רבה בהכנה קצרת טווח לבחינה זו, שכן ידיעת שפה אינה נרכשת בשבועות אחדים אלא בפרק זמן ממושך יותר. עם זאת, אם לא הזדמן לכם לקרוא באנגלית כמה שנים, מומלץ שתרעננו את הידע שלכם על ידי קריאת טקסטים בזמן הסמוך לבחינה. כמו כן מומלץ שתכירו היטב את המשימה העומדת לפניכם.

לשם כך -

 1. קראו את החומר שבאתר וודאו שמבנה הבחינה מובן לכם. למדו אֵילו סוגי שאלות עשויים להופיע בבחינה. באתר תמצאו גם תשובות על שאלות כגון "האם כדאי לי לנחש?", "האם שאלות קשות מקבלות משקל רב יותר משאלות קלות?" וכד'.
 2. קראו היטב את השאלות לדוגמה ואת ההסברים לפתרונן. ככל שתיטיבו להכיר את סוג השאלות שאתם עתידים להישאל, כך תחושו נוח יותר בעת הבחינה.
 3. קראו ונסו להבין את ההוראות לפתרון כל סוגי השאלות בבחינה. ההוראות שבאתר דומות להוראות המופיעות בבחינה עצמה. אם תבינו אותן היטב לפני הבחינה, יהיה בידכם זמן רב יותר לפתור את השאלות בעת הבחינה.
 4. פתרו  את הבחינות להתנסות שבאתר. השתדלו לעשות זאת בתנאים דומים ככל האפשר לתנאים שיהיו בשעת הבחינה: ענו על השאלות בזמן המוקצב לפתרונן וסמנו את התשובות בגיליון התשובות המצורף לכל אחת מהבחינות.

הנחיות והמלצות

לפני הבחינה

רעננו את היכרותכם עם סוגי השאלות בבחינה ועם ההוראות.

רכזו כל מה שעליכם להביא לבחינה:

 • תעודת זהות - בלעדיה לא תורשו להיבחן;
 • שני עפרונות, מחק ומחדד.

רצוי להביא גם:

 • את הזימון לבחינה, כדי שתוכלו לוודא את מקום הבחינה ואת מועדה המדויק.
 • מזון ומשקה, ואטמי אוזניים פשוטים, אם אתם זקוקים להם.
 • בגדים מתאימים - בכיתת הבחינה עלול להיות קר או חם משציפיתם.

ודאו מראש שאתם יודעים כיצד להגיע למקום הבחינה, כדי שלא תאחרו. אין להכניס לבחינה טלפונים ניידים - גם לא לשימוש בתור שעון, מכשירי זימונית, אזניות, שעונים מצפצפים או שעונים עם מכונת חישוב, ווקמנים או כל חפץ העלול להפריע לנבחנים האחרים. משך הבחינה כשעה וחצי. הבחינה רצופה ואין בה הפסקות, ובמהלכה לא תתאפשר כניסת אורחים לכיתות הבחינה או מסירת הודעות לנבחנים.

במהלך הבחינה

 • חומר עזר - אסור ! בעת הבחינה אסור להשתמש בשעונים מעוררים, במחשבונים או במכשירים אלקטרוניים כלשהם, במילונים מסוג כלשהו, בספרים, בניירות ובכל חומר עזר אחר. אם אתם זקוקים לדפי טיוטה, תוכלו להשתמש רק בדפי חוברת הבחינה.
 • לפני כל סוג של שאלות כתובות ההוראות לו. קראו אותן בעיון, הדבר חשוב מאוד: קריאה פזיזה עלולה להביא להחמצת הוראה חשובה, ועקב זאת לשגיאה בכל השאלות מאותו סוג. אם אתם נתקלים בשאלה קשה, אל תתעכבו עליה זמן רב מדי. לכל השאלות - קלות כקשות - משקל שווה בחישוב הציון.
 • אם סיימתם את הפרק לפני תום הזמן המוקצב, חזרו אל השאלות שהתקשיתם בפתרונן ונסו לענות עליהן.
 • לכל שאלה בבחינה מוצעות כמה תשובות, ומתוכן עליכם לבחור את התשובה הנכונה ביותר. יש לבחור תשובה אחת בלבד.
 • נסו להתמודד עם השאלות בשיטתיות. אם אינכם יודעים בוודאות מהי התשובה הנכונה, השתמשו בידע החלקי שלכם ונסו לפסול תשובות בלתי מתקבלות על הדעת.
 • הציון בבחינה מחושב לפי התשובות הנכונות בלבד. אין הפחתת נקודות על תשובות שגויות. לפיכך, אם אינכם יודעים את התשובה על שאלה מסוימת, כדאי לכם לנחש ולסמן אחת מן התשובות. ניחוש אינו יכול לפגוע בציון אלא רק לשפרו. שימו לב, אם לא תנחשו - לא תזכו בנקודה על השאלה; אם תנחשו - יש סיכוי של 25% שתשובתכם תהיה נכונה.

גיליון התשובות

גיליון התשובות של הבחינה נקרא על ידי סורק אופטי, המותאם לקריאת עיפרון. לפיכך הקפידו להביא לבחינה שני עפרונות.

 סימון התשובות נעשה במילוי האליפסה שבה מופיע מספר התשובה שבחרתם:

לפניכם קטע מתוך גיליון התשובות. נניח שאתם עונים על שאלה מספר 2, ומחליטים שהתשובה הנכונה היא תשובה מספר 3. עליכם לחפש את האליפסה המתאימה ולמלא אותה כך:

שימו לב, מילוי האליפסה בעיפרון הוא הסימון היחיד הנכון. כל סימון אחר - קו אנכי, קו אופקי, הקפה בעיגול וכדומה - לא ייקרא!

אם תמלאו יותר מאליפסה אחת באותה שאלה - תיפסל התשובה. אם רצונכם לשנות תשובה שסימנתם, מחקו באמצעות מחק נקי את הסימון השגוי, וסמנו את התשובה הנכונה לדעתכם. הקפידו למחוק היטב!

ודאו שאתם עונים על כל שאלה במקום הנכון. אם דילגתם על שאלה, ודאו שהמקום המתאים לה בגיליון התשובות נשאר פנוי, כדי למנוע הסטה של התשובות. המשיכו לענות, והקפידו שמספר העמודה שבה אתם מסמנים את תשובתכם יהיה זהה למספר השאלה.

שימו לב, אתם האחראים הבלעדיים לכתוב בגיליון התשובות, והוא ייקרא בדיוק כפי שמסרתם אותו. אם טעיתם ועניתם על שאלות אחדות שלא במקום הנכון, לא תהיה כל דרך לשחזר מה היו כוונותיכם, והטופס השגוי שמילאתם הוא שיקבע את ציונכם. תיקון הסטה יכול לעשות רק הנבחן - בתוך הזמן המוקצב לפרק. לא יינתן זמן נוסף לשם כך.

רמייה בבחינה

כל מעשה רמייה, כגון העתקה או התחזות, משבש את תהליכי הקבלה ההוגנים. למרכז הארצי לבחינות ולהערכה יש דרכים לאתר מעשה רמייה, והוא יכול למנוע מאדם להיבחן או לפסול את בחינתו, אם עבר עבֵרה הקשורה בסודיות הבחינה או בשימוש בתוצאותיה. שימו לב, התחזות (כמו במקרה שבו אדם שולח אדם אחר להיבחן במקומו) היא עבֵרה פלילית. חשד לעבֵרה כזו גורר תלונה במשטרה ובוועדות המשמעת של מוסדות הלימוד.

המתחזה ושולחו עלולים להיענש במאסר בפועל ובהרחקה מלימודים לזמן ארוך, וכך הניסיון לפעול בדרכים לא כשרות עלול - בסופו של דבר - לפגוע בנבחן הרבה יותר מכמה תשובות לא נכונות. למרכז הארצי לבחינות ולהערכה שמורה הזכות לפסול בחינתו של נבחן אם יש חשד או חשש כי הציון בבחינה אינו משקף נכונה את יכולתו.

אסור להעתיק או להפיץ בחינה או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי - או ללמדה, כולה או חלקים ממנה - בלא אישור בכתב מאת המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. המרכז נוקט אמצעים מִנהליים, משפטיים ואחרים נגד המפרים איסור זה. לפני תחילת הבחינה תתבקשו לחתום על הצהרה המאשרת שאיסור זה ידוע לכם ושאתם מתחייבים לנהוג לפיו.

כל אחת מהתנהגויות אלו יכולה להביא לידי הרחקתו של נבחן מהבחינה:

 • הפרעה למהלך הבחינה
 • העתקה, מתן עזרה או קבלת עזרה בפתרון
 • שימוש בעזרים אסורים, ובכללם דפים, ספרים, מחשבים, מילונים וטלפונים
 • מעבר מפרק לפרק בלי שניתנה ההוראה לכך
 • המשך פתרון הפרק לאחר תום הזמן המוקצב
 • הוצאת חומר בחינה מכיתת בחינה

אחרי הבחינה

לאחר סיום הבחינה תקבלו שאלון משוב, ובו תתבקשו להביע את דעתכם על תנאי הבחינה. ייתכן שתתבקשו לציין את מידת שביעות רצונכם מתהליך ההרשמה והבחינה, או להביע את דעתכם על תחומים אחרים שהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה עוסק בהם. שאלוני המשוב אינם חלק מן הבחינה, בדיקתם נעשית בנפרד מבדיקת שאלוני הבחינה, והם אינם יכולים לפגוע בכם או בציוניכם בשום דרך. אין חובה להשיב על השאלונים, אך נשמח אם תקדישו את הזמן הקצר הדרוש לכך, שכן תשובותיכם יסייעו מאוד ויאפשרו לנו לשפר את השירות הניתן לקהל הנבחנים. חשוב לדעת כי שאלון המשוב אינו מיועד לטפל בפניות אישיות. אם יהיו לכם הערות או השגות בנוגע לבחינה, פנו בכתב אל המדור לפניות הציבור במרכז בתוך שבוע מיום הבחינה. פניות כאלה יזכו למענה אישי.

יש נבחנים המסיימים את הבחינה בתחושה שהיה להם קשה להשיב על שאלות רבות. נבחנים אחרים אינם מספיקים לסיים פרק זה או אחר בזמן המוקצב. ובכן, חשוב לדעת כי ציון הבחינה אינו נקבע רק לפי מספר השאלות שעניתם עליהן, אלא גם לפי הישגיכם בהשוואה לכל הנבחנים. נבחן יכול להצליח יפה בבחינה גם אם לא ידע להשיב נכונה או לא הספיק להשיב על כל השאלות.

בחינות להתנסות

לפניכם חמש בחינות אמִתיות להתנסות, והן מאפשרות לכם לאמוד את רמת הישגיכם בבחינה הצפויה.

שימו לב, בבחינה עשויות להופיע שאלות מסוגים חדשים, וכמו כן ייתכנו שינויים בהוראות הבחינה, במספר השאלות בפרק או במשך הזמן המוקצב לפתרונו.