מהי הבחינה?

מהי הבחינה?

      מה מטרת הבחינה? מה הבחינה בודקת?

מבנה הבחינה ומרכיביה

מבנה הבחינה ומרכיביה

הרכב הפרקים בבחינה, התחומים הנבדקים, שאלות לדוגמה והסברים

דרכי הרשמה

דרכי הרשמה

הרשמה ישירה באתר, הרשמה באמצעות הדואר

הכנה לבחינה

הכנה לבחינה

המלצות והנחיות, בחינות ממועדים קודמים, דרכי הכנה אחרות

ציוני הבחינה

ציוני הבחינה

כיצד הציונים מחושבים? מה משמעות הציונים? דיווח הציונים  

בחינה בתנאים מותאמים

בחינה בתנאים מותאמים

  מידע ונוהלי הרשמה - לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, מגבלה פיזית או פסיכיאטרית

 

 

 

חוברת הדרכה

 

שימו לב!

משך הזמן המוקצב לכל אחד מפרקי אמי"ר הוא בין 20 ל-25 דקות.

משך הזמן המוקצב לכל פרק מצוין בראש הפרק.

מספר השאלות בכל פרק מותאם למשך הזמן המוקצב לפרק זה.