שכיחות נבחני מימ"ד בין השנים 2011-2008 לפי שנת בחינה ושפת היבחנות במכפ"ל*

 

עברית

ערבית

רוסית

אחרת**

לא ידוע

כל השפות

2008

1513

131

68

15

4454

6181

2009

1370

214

57

19

4567

6227

2010

943

271

38

10

4768

6030

2011

370

239

12

2

5487

6110

* נבחן מימ"ד שלא נבחן במכפ"ל סווג לקטגוריה "לא ידוע".

** בקטגוריה "אחרת" נכללו נבחני מכפ"ל בנוסחי צרפתית, ספרדית ומשולב.