ניתוח לפי שנים

ניתוח רב-שנתי

 

מכפ"ל - דוח שנתי 2017

   

מכפ"ל - דוח שנתי 2016

   

מכפ"ל - דוח שנתי 2015

   

 מכפ"ל - דוח שנתי 2014

מכפ"ל - דוח רב-שנתי 2017-2003

 מכפ"ל - דוח שנתי 2013

מכפ"ל - דוח רב-שנתי 2009-2000

 מכפ"ל - דוח שנתי 2012

מכפ"ל - דוח רב-שנתי 2000-1991

מכפ"ל - דוח שנתי 2011

אמי"ר - דוח רב-שנתי 2011-2002

מכפ"ל - דוח שנתי 2010

מימ"ד - דוח רב-שנתי 2011-2008

מכפ"ל - דוח שנתי 2009

מכפ"ל - דוח שנתי 2008

מכפ"ל - דוח שנתי 2007

מכפ"ל - דוח שנתי 2006

מכפ"ל - דוח שנתי 2005

מכפ"ל - דוח שנתי 2004

 

 

 

 

השימוש במבחן הכניסה הפסיכומטרי לאוניברסיטאות (מכפ"ל):
תמונת מצב ותמצית נתונים לשנים 2012-2010
 

                                    

מהימנות הבחינה הפסיכומטרית ותוקפה בניבוי הצלחה בלימודים אקדמיים