דוחות בשפה האנגלית

דוחות בשפה העברית

 

דוח מס'

שם הדוח והמחבר

RR 18-04

קשת, נ., יגל, ר., אורן, כ. (ספטמבר 2018). סיכום משוב נבחנים לבחינת הכניסה הפסיכומטרית למוסדות להשכלה גבוהה, לשנת 2016

ISBN: 978-965-502-212-4

תקצירדוח מלא

RR 18-03

נוה, א. (אוגוסט 2018). תאוריות של הבנת הנקרא - סקירת ספרות

ISBN: 978-965-502-211-7

תקצירדוח מלא

RR 18-02

ברנרון, מ., גולדצויג, א. (יולי 2018). על הקשר בין אמצעי הכנה לבחינה הפסיכומטרית לבין הציון בבחינה

ISBN: 978-965-502-210-0

תקצירדוח מלא

RR 18-01

סער, י., ליפשטט, נ. (מרץ 2018). השוואה בין רכיבי ציון הבגרות: ציון שנתי וציון בחינה - מחזור בגרות 2013

ISBN: 978-965-502-209-4

תקצירדוח מלא

RR 17-05

קלפר, ד. (נובמבר 2017). דפוסי היבחנויות חוזרות בבחינה הפסיכומטרית כפונקציה של משתנים דמוגרפיים

ISBN: 978-965-502-208-7

תקצירדוח מלא

RR 17-04

קנת-כהן, ת., קלפר, ד. (ספטמבר 2017). תיקון לקיצוץ תחום עבור ברירה רב־משתנית: יישום המקרה הכללי

ISBN: 978-965-502-207-3

תקצירדוח מלא

RR 17-03

קנת-כהן, ת., קלפר, ד. (פברואר 2017). מידת הדיוק של תיקון לקיצוץ תחום עבור בררה חד-משתנית ועבור בררה רב-משתנית בהיעדר מידע על משקלות משתני הבררה ועל אוכלוסיית המועמדים

ISBN: 978-965-502-206-3

תקציר, דוח מלא

RR 17-01

גולדצויג, א., אורן, כ., ברנרון, מ. (ינואר 2017). העדפות שפה בקרב נבחני ערבית במכפ"ל

ISBN: 978-965-502-204-9

תקציר, דוח מלא

RR 16-09

גולן, מ., זינגר, ג., רבין, נ., קלפר, ד. (נובמבר 2016). הערכת האפקטיביות של התאמות הניתנות לסטודנטים לקויי למידה הלומדים לתואר הנדסה ומדעים

ISBN: 978-965-502-202-5

תקציר, דוח מלא

RR 16-07

קנת-כהן, ת., קלפר, ד., טורוול, א. (אוגוסט 2016). תיקון לקיצוץ תחום עבור בררה חד-משתנית (במקרה התלת-משתני) ועבור בררה רב-משתנית: השוואה בנתונים הדמייתיים ובנתונים אמפיריים

ISBN: 978-965-502-199-8

תקציר, דוח מלא

RR 16-04

גולדצויג, א., סער, י. (אפריל 2016). תוקף יע"ל

ISBN: 978-965-502-196-7

תקציר, דוח מלא

RR 16-02

קלפר, ד., טורוול, א. (פברואר 2016). ניתוח-על של תוקף הניבוי של הבחינה הפסיכומטרית - שימוש במודל של אפקטים אקראיים

ISBN: 978-965-502-194-3

תקציר, דוח מלא

RR 16-01

סקה, נ., באומר, מ., רוזנברג, ט., מלינוביץ, ת. (ספטמבר 2016). היעילות והתקפות של בחינה ממוחשבת אדפטיבית (מפע"ם) כהתאמה לנבחנים עם הפרעות קשב וריכוז (ADHD)

ISBN: 978-965-502-201-8

תקציר, דוח מלא

420

גוטנטג, ט., אללוף, א., באומר, מ., פודולר, נ., פרונטון, מ. (דצמבר 2015). 21 שנות בחינת אמיר"ם - בקרת איכות ומחקר

ISBN: 978-965-502-192-9

תקציר, דוח מלא

417

גולדצויג, א. (יולי 2015). סקירת מערכות מיון להשכלה הגבוהה ברחבי העולם

ISBN: 978-965-502-191-2

תקציר, דוח מלא

415

קלפר, ד., אללוף, א., טורוול, א., אורן, כ., פרונטון, מ. (מאי 2015). בקרת איכות דו-רמתית על ציונים לפי משתנים דמוגרפיים

ISBN: 978-965-502-190-5

תקציר, דוח מלא

414

קלפר, ד. (מרץ 2015). ניתוח מבנה הבחינה הפסיכומטרית החדשה: ניתוח גורמים מגשש ומאשש בשלושה חלקים

ISBN: 978-965-502-189-9

תקצירדוח מלא

413

קנת-כהן, ת., טורוול, א., סער, י., אורן, כ. (דצמבר 2014). תוקף מערכת המיון ללימודי רפואה בחיזוי ההצלחה בלימודי שנה א' באוניברסיטאות בשנים תשס"ז (2006/7) - תש"ע (2009/10)

ISBN: 978-965-502-188-2

תקציר, דוח מלא

408

קרליץ, צ., בן-סימון, ע., אברהים, ר., אביתר, ז. (ספטמבר 2014). הבדלים בין דוברי עברית לדוברי ערבית ביעילות הקריאה של טקסטים בשפת האם 

ISBN: 978-965-502-187-5

תקציר, דוח מלא, הצהרה על מחקר הבדלי יעילות קריאה

405

גולדצויג, א., אורן, כ., סער, י. (ספטמבר 2014). התועלת של קורסי הכנה מסחריים לבחינה הפסיכומטרית בהשוואה להכנה עצמית, בקרב נבחני עברית וערבית

ISBN: 978-965-502-186-8

תקציר, דוח מלא

404

גבאי-מילר, י. (אוגוסט 2014). סקירת ספרות בנושא מבחנים להערכת יכולת הבנת הנשמע בשפה שנייה

ISBN: 978-965-502-185-1

תקציר, דוח מלא

403

קלפר, ד., טורוול, א., אורן, כ. (אוגוסט 2014). תוקף הניבוי של כלי המיון לאוניברסיטאות בישראל מול ממוצע תואר בוגר

ISBN: 978-965-502-184-4

תקציר, דוח מלא

402

כהן, א., דובא, א., אומנסקי, ט., קנת-כהן, ת. (יולי 2014). השוואה בין שתי שיטות (Bootstrap BCa והשלמות מרובות) לאמידת רווח סמך למקדם מתאם שחושב במדגם שעבר ברירה מוקדמת

ISBN: 978-965-502-183-7

תקציר, דוח מלא

401

שפרן, י., בן-סימון, ע. (מאי 2014). פיתוח מדדים לאיתור חיבורים משורבטים (חיבורי ג'יבריש) ותיקוף המדדים מול חיבורי "פסיכורשת"

ISBN: 978-965-502-182-0

תקציר, דוח מלא

400

אללוף, א., גוטנטג, ט., באומר, מ., לוי, ס., פרונטון, מ., רודד, ק. (מאי 2014). פיתוח מדדים לבקרת איכות לציוני מבחנים המועברים תכופות

ISBN: 978-965-502-181-3

תקציר, דוח מלא

398

מילגרם, י., מוסט, ט., קרליץ, צ. (ינואר 2014). ביצוע מטלות בשפה כתובה בקרב אנשים חירשים וכבדי שמיעה

ISBN: 978-965-502-180-6

תקציר, דוח מלא

388

סופר, ג., פומפיאן, ס., גפני, נ. (מאי 2013). פיתוח מטלת הכתיבה בתחום המילולי של מכפ"ל

ISBN: 978-965-502-178-3

תקציר, דוח מלא

 386

קלפר, ד., טורוול א., קנת-כהן ת., אורן, כ. (ינואר 2013). הוגנות מערכת המיון להשכלה הגבוהה כלפי מבקשי תנאים מותאמים בבחינה הפסיכומטרית (בשפה העברית)

ISBN: 978-965-502-175-2

תקציר, דוח מלא

385

קנת-כהן, ת., אורן, כ., טורוול, א., כהן, י. (פברואר 2013). תוקף הניבוי של מערכת המיון לחוגים למשפטים באוניברסיטאות (מחזורים תשנ"ה - תשס"ט)

ISBN: 978-965-502-174-5

תקציר, דוח מלא

381

גפני, נ., פבזנר, ב. (יוני 2012). תורת ההכללה

ISBN: 978-965-502-165-3

תקציר, דוח מלא

378

קרליץ, צ. (פברואר 2012). קביעת סטנדרטים במערכת החינוך

ISBN: 978-965-502-162-2

תקציר, דוח מלא

376

קנת-כהן, ת., טורוול, א., אורן, כ. (ספטמבר 2011). הוגנות מערכת המיון לאוניברסיטאות לפי שפת היבחנות במכפ"ל (ערבית או עברית) ומגדר

ISBN: 978-965-502-161-5

תקציר, דוח מלא

372

לרמן, ה., קינן, א., טורוול, א., סטולר, ר., קלפפר, ג. (מאי 2011). סיכום מתא"ם - פסיכולוגיה, נוסח 17, אוקטובר 2010

נתונים מתוך דוח מרכז מס' 372 (פנימי)

368

קנת-כהן, ת., ברונר, ש., אורן, כ. (אוקטובר 2010). השלכות השימוש במכפ"ל מרבי

ISBN: 978-965-502-157-8

תקציר, דוח מלא

351

אנגל, א. (יולי 2008). השפעת תוספת זמן בבחינה הפסיכומטרית על נבחנים עם ADHD

ISBN: 965-502-142-4

תקציר, דוח מלא

347

נבון, ד., כהן, י., ברונר, ש. (יוני 2008). בחינת הגורמים המשפיעים על אומדן מקדם תקפות החזאי המשמש לברירה באוכלוסיית המועמדים להשכלה גבוהה

ISBN: 965-502-140-8

תקציר, דוח מלא

344

קנת-כהן, ת., ברונר, ש., איתן, מ. (אפריל 2008). השפעת תוספת זמן על מידת ההצלחה ומדרג הנבחנים בשלושת תחומי מכפ"ל

ISBN: 965-502-139-4

תקציר, דוח מלא

342

אורן, כ., קנת-כהן, ת., ברונר, ש. (ספטמבר 2007). נתונים מקובצים על תוקף מערכת המיון לאוניברסיטאות בחיזוי הצלחה בלימודי שנה א' (מחזורים תשס"ג - תשס"ה)

ISBN: 965-502-136-X

תקציר, דוח מלא

335

נבון, ד., כהן, י. (דצמבר 2006). אפליה או ארטיפקטים סטטיסטיים. תגובה לגמליאל וקאהן (2004)

ISBN: 965-507-132-7

תקציר, דוח מלא

328

נבון, ד., בן-שחר, ג., צלגוב, י. (פברואר 2006). ההודעה על מות הפסיכומטרי היתה מוקדמת מדי: תגובה ליוגב ואיילון (2000)

דוח מלא

327

קנת-כהן, ת., כהן, י., אורן, כ. (מרץ 2005). השוואת הישגים במגזר היהודי ובמגזר הערבי בשלבים שונים של מערכת החינוך - לקט ממצאים.

ISBN : 965-502-116-5

תקציר, דוח מלא

297

קנת-כהן, ת., ברונר,ש. (אפריל 2002). בדיקה השוואתית של סוגי פריטים בבחינה הפסיכומטרית (חשיבה מילולית) מנקודת ראות של תוקף ניבוי

תקציר, דוח מלא

295

אורן, כ., כהן, א., גולדשמידט, ג. וזבה,ר. (אפריל 2002). הערכת הליך הציון בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון

ISBN: 965-502-082-7

תקציר, דוח מלא

285

קנת-כהן, ת. (מרץ 2001). ניבוי דיפרנציאלי ותוקף דיפרנציאלי של מערכת המיון לאוניברסיטאות עפ"י מיצב חברתי-כלכלי של המועמדים

ISBN: 965-502-059-2

תקציר, דוח מלא

276

מושינסקי, א. (יוני 2000). סיכום תוצאות ניסוי מפע"מ 2

ISBN: 965-502-045-2

תקציר, דוח מלא

253

ברונר, ש., אורן, כ. (ינואר 1999). השוואה בין מתן בונוס אדיטיבי לבין מתן בונוס מכפלתי לציוני מקצועות תעודת בגרות עבור היקף יחידות לימוד – מבחינת תוקף הניבוי של ציון שנה א' באוניברסיטאות (מחזורים תשנ"ה ותשנ"ו)

ISBN: 965-502-029-0

תקציר, דוח מלא

242

בייט-מרום, ר., בלר, מ., בראון, ה., ברנן, ר., גפני, נ., המבלטון, ר., כהן, י., נבו, ב. וצלגוב, י. (פברואר 1998). מקומה של הבחינה הפסיכומטרית בבחירת תלמידים למערכת ההשכלה הגבוהה

ISBN: 965-502-011-8

תקציר, דוח מלא

241

אריאלי, מ. (דצמבר 1997). הערכת תרומתן של המכינות הקדם-אקדמיות למערכת ההשכלה הגבוהה – ממצאי מחקר מעקב במחזורים תשנ"ב ותשנ"ג

ISBN: 965-502-008-8

תקציר, דוח מלא

240

אריאלי, מ. (דצמבר 1997). הערכת תרומתן של המכינות הקדם-אקדמיות למערכת ההשכלה הגבוהה – ממצאי מחקר מעקב במחזורים תשנ"ב ותשנ"ג

ISBN: 965-502-007-X

תקציר, דוח מלא

236

קנת-כהן, ת., ברונר, ש. (ספטמבר 1997). תוקף מרכיבי מערכת מיון התלמידים להשכלה גבוהה: תיקון עבור הטיה הנובעת מברירה באמצעות המודל של הקמן

תקציר, דוח מלא

235

גפני, נ. (בשיתוף עם המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך) (ספטמבר 1997). הכנה בבתי הספר התיכוניים לקראת בחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות: סיכום סקר ארצי

דוח מלא

232

שצמן, ק., אורן, כ. (אפריל 1997). התועלת של קורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית בהשוואה להכנה עצמית

תקציר, דוח מלא

224

מושינסקי, א., רוקס, ס. (אוקטובר 1996). גורמים המשפיעים על הקושי של פריטי אנלוגיות

תקציר, דוח מלא

214

גנאור-שטרן, ד. (פברואר 1996). סקירת ספרות בנושא מבחנים להערכת יכולת כתיבה

תקציר, דוח מלא

 

דוחות בשפה האנגלית

 

No.

Report's Title and Author

RR 17-02

Tzelgov, J., Zohar-Shai, B., Labovich, T., Goldman, R., Ben Simon, A., Rubinsten, O.  (February 2017). Young Adults with Developmental Dyscalculia Do Represent and Process Number Magnitude

ISBN: 978-965-502-205-6

Abstract, Complete Report

RR 16-10

Barneron, M., Allalouf, A., Yaniv, I.  (December 2016).  Rate it Twice: Using the Wisdom of Many in One Mind to Improve Performance Evaluation

ISBN: 978-965-502-203-2

Abstract, Complete Report

RR 16-08

Kleper, D., Saka, N. (September 2016). General Ability or Distinct Scholastic Aptitudes? A Multidimensional Validity Analysis of the Psychometric Higher-Education Entrance Test

ISBN: 978-965-502-200-1

Abstract, Complete Report

RR 16-06

Eviatar, Z., Ibrahim, R., Karelitz, T.,  Ben Simon, A. (June 2016). Speed of Reading Texts in Arabic and Hebrew

ISBN: 978-965-502-198-1

Abstract, Complete Report

RR 16-05

Cohen, Y. (April 2016). Estimating the intra-rater reliability of essay raters

ISBN: 978-965-502-197-4

Abstract, Complete Report

RR 16-03

Kennet-Cohen, T., Turvall, E., Saar, Y., Oren, C. (March 2016). The Predictive Validity of a Two-Step Selection Process to Medical Schools

ISBN: 978-965-502-195-0

Abstract, Complete Report

387

Karelitz, T. (March 2013). Using Public Opinion to Inform the Validation of Test Scores

ISBN: 978-965-502-176-9

Abstract, Complete Report

383

Ben-Simon, A., Beyth-Marom, R., Inbar-Weiss, N., Cohen, Y. (September 2012). Regulating the Diagnosis of Learning Disability and the Provision of Test Accommodations in Institutions of Higher Education

ISBN: 978-965-502-167-7

Abstract, Complete Report

382

Ben-Simon, A., Safran, Y. (September 2012). The Factorial Structure of Written Hebrew and Its Application to AES

ISBN: 978-965-502-166-0

Abstract, Complete Report

364

Baumer, M., Roded, K., Gafni, N. (June 2009). Assessing the Equivalence of Internet-Based vs. Paper-and-Pencil Psychometric Tests

ISBN: 978-965-502-155-4

Abstract, Complete Report

361

Gafni, N., Cohen, Y., Roded, K., Baumer, M., Moshinsky, A., (June 2009). Applications of CAT in Admissions to Higher Education in Israel: Twenty-Two Years of Experience

ISBN: 978-965-502-152-3

Abstract, Complete Report

355

Rotem, A., Ben-Simon, A., (March 2009). Quantitative and Non-Quantitative Functions Underlying Achievements and Difficulties in Learning Mathematics

ISBN: 965-502-149-1

Abstract, Complete Report

353

Kennet-Cohen, T., Bronner, S., Ben-Simon. A., Intrator, N., (November 2008). Different Approaches for Combining Scores on the Test Battery for the Diagnosis of Learning Disabilities

ISBN: 965-502-144-0

Abstract, Complete Report

349

Turvall, E., Bronner, S., Kennet-Cohen, T., Oren, C., (July 2008). Fairness in the Higher Education Admissions Procedure: The Psychometric Entrance Test in Arabic

Abstract, Complete Report

348

Cohen, Y., Ben-Simon, A., Moshinsky, A., Eitan, M., (July 2008). Computer Based Testing (CBT) in the Service of Test Accommodations

Abstract, Complete Report

332

Kennet-Cohen, T., Bronner, S., Cohen, Y., (October 2006). Maximizing the Validity of a Test as a Function of Subtest Lengths for a Fixed Total Testing Time: A Comparison Between Two Methods

Abstract, Complete Report

329

Bennet, R.E., Ben-Simon, A., (February 2005). Toward Theoretically Meaningful Automated Essay Scoring

Abstract, Complete Report

325

Oren, C., Even, A., (August 2005). The Fairness and Validity of the Higher Education Selection System for Students with Disabilities

Abstract, Complete Report

324

Oren, C., Cohen, A., Goldshmidt, G., Sebba, R. (August 2005). How and How Well Do Schools of Architecture Select their Students: Israel's Technion as a Case Study

Abstract, Complete Report

318

Ben-Simon, A., Cohen, Y. , (June 2004). International Assessments: Merits and Pitfalls

Abstract, Complete Report

317

Allalouf, A., (September 2004). Improving Second Language Proficiency Assessment - A Differential Item Functioning Study

Abstract, Complete Report

315

Moshinsky, A., Kazin, C., (June 2004). Constructing a Computerized Psychometric Adaptive Test for University Applicants with Disabilities

Abstract, Complete Report

310

Cohen, Y., Ben-Simon, A., & Hovav, M. (November 2003). The Effect of Specific Language Features on the Complexity of Systems for Automated Essay Scoring

Abstract, Complete Report

309

Kennet-Cohen, T., Bronner, S. & Oren, C. (September 2003). Improving the Predictive Validity of a Test : A Time-Efficient Perspective

Abstract, Complete Report

307

Ben-Simon, A., Cohen, Y., (July 2003). Does Schooling Mean Progress? It Depends!

Abstract, Complete Report

300

Rapp, J. , Allalouf, A. (June 2002). Evaluating Cross-Lingual Equating

Abstract, Complete Report

298

Gafni, N., Moshinsky, A. (May 2002). An Objective Group Questionnaire as a Substitute for A Personal Interview in the Admissions Process to a Dental School

Abstract, Complete Report

296

Allalouf, A., Rapp, J. (April 2002). Equating Translated Verbal Test Forms Using Multiple Channels

ISBN: 965-502-083-5

Abstract, Complete Report

294

Goldschmidt, G., Sebba, R., Oren, C., Cohen, A. (April 2002). Who Should Be a Designer? Controlling Admission Into Schools of Architecture

ISBN: 965-502-082-7

Abstract, Complete Report

292

Rapp, J., Allalouf, A. (January 2002). Evaluating The Effect of Ability Differences Between Groups and A Non-Representative Anchor on Equating in Cross-Lingual Circumstances

ISBN: 965-502-079-7

Abstract, Complete Report

287

Bar-Hillel, M., Attali, Y. (June 2001). Seek Whence: Answer Sequences and Their Consequences in Key-Balanced Multiple-Choice Tests

ISBN: 965-502-065-7

Abstract, Complete Report

286

Attali, Y., Bar-Hillel, M. (June 2001). Guess Where: The Position of Correct Answers Multiple-Choice Test Items as a Psychometric Variable

ISBN: 965-502-063-0

Abstract, Complete Report

275

Allalouf, A. (May 2000). Retaining Translated Verbal Reasoning Items by Revising DIF Items

ISBN: 965-502-043-6

Abstract, Complete Report

274

Gafni, N., Beller, M. & Bronner, S. (May 2000). A Cross-Cultural Perspective on Gender Differences in Higher Education: Admissions and Scholastic Achievement

ISBN: 965-502-041-x

Abstract, Complete Report

268

Attali, Y. & Goldschmidt C. (December 1999). A Rational for the Design of the Psychometric Entrance Test

ISBN: 965-502-072-x

Abstract, Complete Report

266

Rapp, J. (December 1999). Linear and Equipercentile Methods for Equating PET

ISBN: 965-502-070-3

Abstract, Complete Report

264

Kennet-Cohen, T., Bronner, S. & Oren, C. (October 1999). The Predictive Validity of the Components of the Process of Selection of Candidates for Higher Education in Israel

ISBN: 965-502-066-5

Abstract, Complete Report

258

Beller, M., Gafni, N. & Hanani, P. (June 1999). Constructing, Adapting and Validating Admissions Tests in Multiple Languages

ISBN: 965-502-044-4

Abstract, Complete Report

255

Azen, R., Bronner, S. & Gafni, N. (May 1999). Examination of Gender Bias in Admission to Universities in Israel

ISBN: 965-502-042-8

Abstract, Complete Report

252

Attali, Y. & Fraenkel, T. (December 1998). The Point-Biserial as a Discrimination Index for Distractors in Multiple-Choice Items: Deficiencies in Usage and an Alternative

ISBN: 965-502-027-4

Complete Report

248

Kennet-Cohen, T. & Bronner, S. (October 1998). The Predictive Validity of the Components of the Process of Selection for Higher Education in Israel: A Correction for Sample-Selection Bias Using Heckman’s Method

ISBN: 965-502-021-5

Abstract, Complete Report

245

Allalouf. A. & Sireci, S.G. (April 1998). Detecting Sources of DIF in Translated Verbal Items

ISBN: 965-502-028-2

Abstract, Complete Report

244

Gafni, N. & Bronner, S. (April 1998). An Examination of Criterion-Related Bias for Hebrew and Russian-Speaking Examinees in Israel

ISBN: 965-502-026-6

Abstract, Complete Report

239

Roccas., S. & Moshinsky, A. (November 1997). Factors Affecting the Difficulty of Verbal Analogies

ISBN: 965-502-006-1

Abstract, Complete Report

229

Fortus, R. & Coriat, R. & Fund, S. (January 1997). Prediction of Item Difficulty in English Subtest of Israel’s Inter-University Psychometric Entrance Test

Abstract, Complete Report

228

Berger, A. (December 1996). Standard-Setting in Testing: A Survey of the Literature

Complete Report

218

Allalouf , A. (April 1996). The Effect of Coaching on the Predictive Validity of Scholastic Aptitude Test

Abstract, Complete Report

215

Beller, M. & Gafni, N. (March 1996). Can Item Format (Multiple-Choice vs Open-Ended) Account for Gender Differences in Mathematics Achievement

Abstract, Complete Report