זכאות לבחינות מותאמות, ומספר הזכאים בשנים 2015-2013

 

היחידה לבחינות מותאמות (במו"ת) מטפלת בנרשמים לבחינה הפסיכומטרית, אשר מבקשים להבחן בתנאים המותאמים למגבלותיהם האישיות.

1. תנאים מותאמים ניתנים כאשר קיימת:

  1. מגבלה רפואית, פיזית או נפשית העלולה לשבש את התפקוד בבחינה.

  2. לקות למידה חמורה, בתחום אשר אינו נבדק ישירות בבחינה, אך קיומה עלול לשבש את התפקוד בבחינה.

  3. הפרעת קשב וריכוז - הפרעה ראשונית וחמורה, שהשפיעה בעבר ומשפיעה כיום על התפקוד במספר תחומי חיים ומשבשת את התפקוד בבחינה.

הפונה בבקשה להבחן בתנאים מותאמים צריך להגיש בקשה בכתב, בצירוף מסמכים המתעדים את קיומה של המגבלה או הלקות, כמפורט בנוהלי ההרשמה ובאתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו).

הצוות המקצועי של במו"ת, הכולל פסיכולוגים מומחים בעלי תואר שני ושלישי, ומומחים ללקויות למידה, בוחן את הבקשות, ובהתאם לסוג הלקות וחומרתה קובע האם הפונה זכאי לתנאים מותאמים בבחינה או לא, ואם נמצא זכאי – מה הם התנאים המתאימים לו.

במקרים שבהם חסרים מסמכים, והמסמכים המצורפים אינם מספיקים כדי לבסס את הטענה בדבר קיום הלקות, הצוות המקצועי לא יוכל לקבוע זכאות לתנאים מותאמים. במקרה כזה, ישלח לפונה מכתב שבו יפורטו המסמכים החסרים העשויים לסייע בביסוס הטענה בדבר קיום הלקות.

 

2. בקשה לתנאים מותאמים תדחה בעיקר במצבים הבאים:

  1. המסמכים שהוגשו מתעדים תפקוד בטווח הנורמה, ואין בהם עדות ללקות אובייקטיבית המצדיקה מתן תנאים מותאמים.

  2. המסמכים שהוגשו מתעדים לקות בתחום שהבחינה מודדת. למשל: לקות בקליטת שפה עשויה להיות הסיבה לידע דל באנגלית. אי אפשר "לעקוף" לקות זו על ידי מתן תנאים מותאמים, בבחינה הבודקת את רמת הידע באנגלית.  כמו כן לא ניתנים תנאים מותאמים בשל קשיי הבעה בכתב וניסוח, משום שכושר ההבעה בכתב נמדד ישירות בבחינה במסגרת מטלת הכתיבה. גם חוק זכויות תלמידים קובע: "אין בהוראות חוק זה כדי לחייב התאמה של בחינה, מטלה או חלק מהן, לאנשים עם לקות למידה כאשר הדבר מתחייב מהדרישות המהותיות של הבחינה או המטלה" (חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח 2008).
    אגב, זו דוגמה נוספת לכך שלכל בחינה יש התאמות המיועדות לה, ולא נכון לתת אותן התאמות בכל הבחינות.

  3. אם הבעיה המתועדת היא שגיאות כתיב אין צורך בהתאמת תנאים, משום שבהערכת מטלת הכתיבה שגיאות כתיב אינן מובאות בחשבון.

בקשות לתנאים מותאמים בשנים 2015-2013

 

מספר הבקשות / שנת בחינה

2013

2014

2015

סה"כ בקשות

4257

4222

3780

מתוכן בקשות שבהם חסרו מסמכים

583

751

637

בקשות מלאות

3774

3471

3143

בקשות שנענו בחיוב

73%

78%

73%