בחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות - מכפ"ל

בחינת מיון באנגלית - אמי''ר

בחינת מיון בעברית - יע"ל

בחינת קבלה ללימודי תואר מתקדם בפסיכולוגיה - מתא"ם

בחינת רמות מיון באנגלית - רמ"א