המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מחשב את ציוני הבחינות במהירות האפשרית, בהקפדה על דיוק ואמינות מרביים. כדי לשפר את השירות לנבחנים, נספק כאן תחזית ליום דיווח הציונים באינטרנט. תחזית זו תתעדכן עם התקדמות תהליך חישוב הציונים.

 

שם הבחינה

מועד הבחינה

תחזית דיווח הציונים

הבחינה הפסיכומטרית

17-18.4.2019 29.5.2019

אמי"ר

17-18.4.2019 29.5.2019

יע"ל

17-18.4.2019 29.5.2019

רמ"א

17-18.4.2019 29.5.2019

                                       

הציונים ידווחו לנבחנים בדואר אלקטרוני (דוא"ל) או בדואר ישראל בתוך 45 יום מיום הבחינה לפי הכתובת הרשומה בטופס ההרשמה. אם לא התנגדתם לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלחו הציונים אך ורק בדרך זו. אם התנגדתם לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלחו הציונים לביתכם אך ורק בדואר ישראל (פרט לנבחני רפואה ונבחני בחינת רמ"א).

בנוסף, אפשר לקבל דיווח ציונים לבית הנבחן עד שלושה חודשים מיום הבחינה ללא תשלום.

תוכלו לראות את ציוניכם גם באתר זה, סמוך ליום דיווחם למוסדות הלימוד, על פי פרטים אישיים מזהים: מספר הזהות ומספר האסמכתה. מספר זה מופיע באישור ההרשמה לבחינה (של הנבחנים שנרשמו באתר המרכז) או בראש הספח "קבלה לנבחן" שנשאר ברשותם של הנבחנים שנרשמו בטופס הרשמה בבנק לאחר תשלום דמי הבחינה ובזימון לבחינה. מדור ציונים אינו מוסר בטלפון מספרי אסמכתה לנבחנים. שמרו אפוא את מספר האסמכתה שלכם לפחות עד שתקבלו את דוח הציונים.