אמצעי הכנה לבחינה הפסיכומטרית במתכונת הקודמת

 

לקט בחינות כניסה פסיכומטריות, התקליטור "קומפיומטרי"

 

 

אבחונים במכון אלה/מת"ל

 

בחינות קבלה לפקולטות לרפואה

למסלולים שש-שנתיים

בחינות בתנאים מותאמים

דיון נוסף

בחינות בחו"ל