נוהלי הרשמה

 

חוברות הדרכה להדפסה

 

בחינות להתנסות

בחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות (מכפ"ל)

 

בחינת מיון באנגלית (אמי"ר)

 

בחינת מיון בעברית (יע"ל)

 

בחינת קבלה למכינות (מימ"ד)

 

בחינה בחשיבה כמותית ליועצי מס (חכי"ם)

 

בחינות בתנאים מותאמים - אישורים נדרשים

 

מערכת מת"ל

 

ציוני הבחינות - תשלומים