האוניברסיטה העברית בירושלים

http://www.huji.ac.il

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

http://www.bgu.ac.il

אוניברסיטת חיפה

http://www.haifa.ac.il

הטכניון
http://www.technion.ac.il
אוניברסיטת בר-אילן
http://www1.biu.ac.il/index.php
אוניברסיטת תל-אביב
http://www.tau.ac.il
האוניברסיטה הפתוחה
http://www.openu.ac.il
האגודה הישראלית לפסיכומטריקה http://www.ispa.org.il

 

  ILTA - International Language Testing Association http://www.iltaonline.com