לאור פניות שהגיעו אלינו בנוגע לשאלות שהופיעו בפרק הכמותי באחת מהבחינות שנערכו אתמול, ושהועתקו בניגוד לחוק ע"י אחד ממכוני ההכנה מתוך בחינה פסיכומטרית שבוצעה בעבר, נבקש להבהיר:

כדי לא לתת יתרון למיעוט הנבחנים שנחשפו לשאלות, הוחלט במאל"ו לפסול את שתי השאלות שהועתקו ע"י אותו מכון, ולא לכלול אותן בחישוב הציון של כלל הנבחנים בבחינה הרלוונטית.