פניות ובירורים

הרשמה לבחינה,
תיקון פרטים אישיים
דיווח ציונים,
בקשה לבדיקה חוזרת
בחינה
בתנאים מותאמים
שאלות והערות כלליות

מרכז הזימונים


א-ה 15:30-8:30

מדור ציונים


א-ה 15:30-8:30

היחידה לבחינות
מותאמות

א-ה 15:30-8:30

 

(בנוסף, לאחר השעה 15:30 -
02-6759590)

המדור לפניות הציבור

א-ה 15:30-8:30

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
טל' 02-6759555 פקס 02-6759543
כתובת למכתבים: ת"ד 26015 ירושלים 9126001

כתובת להגעה: גבעת רם, שער נווה שאנן של האוניברסיטה העברית, ירושלים

הנחיות הגעה למרכז הארצי לבחינות ולהערכה

מפת הגעה למרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מפות Google)