בעקבות פנייה של התאחדות הסטודנטים הארצית והמרכז הארצי לבחינות ולהערכה אישר קצין מילואים ראשי דחיית שירות מילואים לסטודנטים שנבחנים בבחינת מתא"ם.

סטודנט שנרשם לבחינת מתא"ם, וקיבל צו מילואים לתאריכים בטווח של עד שלושה חודשים לפני מועד הבחינה, יוכל להגיש בקשה לוולת"ם. לבקשה יש לצרף אישור הרשמה לבחינה. הנרשמים לקורס הכנה יצרפו גם אישור הרשמה לקורס.