בחינת מפע"ם היא בחינה פסיכומטרית ממוחשבת המיועדת לנבחנים בתנאים מותאמים. אישור להיבחן בבחינה זו נותנת היחידה לבחינות מותאמות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה. אין צורך במיומנות בשימוש במחשב כדי לפתור את הבחינה.

בבחינת מפע"ם שאלות משלושת התחומים הנמדדים בבחינה הפסיכומטרית: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית. תחום החשיבה המילולית כולל מטלת כתיבה ובה הנבחנים נדרשים לכתוב חיבור.

פרט למטלת הכתיבה, כל שאלות הבחינה הן "שאלות בררה" שבהן עליכם לבחור בתשובה הנכונה מתוך ארבע תשובות מוצעות. כל שאלה מוצגת בנפרד ובהגדלה, ומוקצב לה זמן נפרד.

 

מטלת כתיבה בתחום החשיבה המילולית

מטלת הכתיבה מוצגת על דף הניתן לנבחנים בזמן הבחינה. אורך החיבור הנדרש הוא 50-25 שורות, והזמן המוקצב נמדד על ידי המחשב. עם הכניסה לכיתה הנבחנים מתבקשים לבחור את אופן כתיבת החיבור – במחשב או על גיליון כתיבה.

אפשרויות העריכה של מעבד התמלילים המשמש להקלדת החיבור במחשב הן: העתקה (copy), הדבקה (paste), גזירה (cut) והדגשה בקו תחתון (underline). נוסף על כך, על המסך מופיעים מונה המציין את מספר השורות המוקלדות ושעון המראה את הזמן הנותר. אפשר לסיים את הכתיבה לפני תום הזמן המוקצב באמצעות לחיצה על הכפתור "סיום".

עליכם להחליט על אופן כתיבת החיבור הרצוי לכם (במחשב או על גיליון כתיבה) לפני הבחינה! במהלך הבחינה לא תוכלו לשנות את אופן כתיבת החיבור שבחרתם בו עם כניסתכם לכיתה.

להתקנת מעבד התמלילים לצורך היכרות והתנסות (ללא הצגת מטלת כתיבה וללא קבלת ציון) לחצו כאן ופעלו לפי הוראות ההתקנה.

בסיום ההתקנה מומלץ לוודא שהאופציה "צרו קיצור דרך על שולחן העבודה" מסומנת ב- √.

על שולחן העבודה (desktop) ייווצר קיצור דרך (shortcut) בשם Essay.

להפעלת מעבד התמלילים לחצו לחיצה כפולה (double click) על קיצור הדרך.

 

 

מפע"ם - בחינה פסיכומטרית ממוחשבת

אם ברצונכם להתנסות באופן פתרון השאלות בבחינת מפע"ם ולקבל אומדן לציונים הצפויים בבחינה זו, תוכלו לעשות זאת בעזרת התוכנה "קומפיומטרי". בתוכנה בחינה הדומה במאפייניה לבחינת מפע"ם, פרט לעובדה שהיא אינה כוללת מטלת כתיבה.

לפני הפעלת "קומפיומטרי" שימו לב להנחיות האלה:

  1. מומלץ להקצות לפתרון הבחינה כשלוש שעות.
  2. לפני תחילת הבחינה עליכם להכין כלי כתיבה ודפי טיוטה, ואת דף הנוסחאות מתחום החשיבה הכמותית.
  3. בכל זמן אפשר להפסיק את הבחינה ולצאת מהמערכת על ידי הקשת <Esc>.
    שימו לב: אין אפשרות להמשיך בחינה לאחר שהופסקה!
  4. כדי לקבל את הציונים עליכם לסיים את כל חלקי הבחינה.
  5. את הציונים שיתקבלו יהיה עליכם לרשום על נייר. לא תהיה אפשרות לשחזרם לאחר היציאה מהמערכת.

 

להתקנת "קומפיומטרי" לחצו כאן ופעלו לפי הוראות ההתקנה.

בסיום ההתקנה מומלץ לוודא שהאופציה "צרו קיצור דרך על שולחן העבודה" מסומנת ב- √.

על שולחן העבודה (desktop) ייווצר קיצור דרך (shortcut) בשם Cmetry.

להפעלת מפע"ם לחצו לחיצה כפולה (double click) על קיצור הדרך.

 

שאלות ותשובות בנוגע למפע"ם

כיצד פועלת בחינת מפע"ם?

הבחינה היא בחינה אדפטיבית: בכל זמן המערכת אומדת את יכולתו/ה של המשתמש/ת על פי התשובות לכל השאלות שהוצגו עד אותו זמן, ובהתאם לכך בוחרת את השאלה הבאה. חשוב לציין כי אף שמשתמשים שונים עשויים לקבל אוסף שונה של שאלות, בחישוב הציון מובאת בחשבון עובדה זו, וציוני כל המשתמשים הם ברי השוואה.

 

האם אפשר להיבחן במפע"ם פעם נוספת?

המערכת אינה מגבילה את מספר הפעמים שניתן להיבחן בה. עם זאת יש לזכור כי הבחינה המוצגת למשתמש/ת מותאמת ליכולתו/ה, ולכן יש סבירות גבוהה שבהתנסות חוזרת יוצגו אותן שאלות. היבחנות חוזרת אינה משחזרת אפוא מצב אמִתי של פגישה ראשונה עם השאלות, ועל כן יהיו האומדנים המחושבים לציונים הצפויים בבחינה הפסיכומטרית מדויקים פחות.

 

האם אפשר לשחזר את מהלך הבחינה של משתמש/ת במפע"ם?

המערכת אינה שומרת כל מידע על מהלך הבחינה של המשתמש/ת, ועל כן לאחר סיום ההיבחנות אין כל דרך לשחזר את השאלות שהוצגו, התשובות שניתנו, הציונים שהושגו, או כל פרט אחר על מהלך הבחינה.

 

באיזו מידה הציונים המתקבלים במפע"ם משקפים את הציונים שיתקבלו בבחינה הפסיכומטרית?

ציוני בחינת מפע"ם הם אומדן בלבד לציוני הבחינה הפסיכומטרית. יש לזכור כי בכל בחינה ההישגים של הנבחן/ת מושפעים מגורמים כגון מוטיבציה, חרדה, תנאים משתנים וכד', ולכן צפויים הבדלים בין הציונים שיתקבלו בבחינת מפע"ם ובין הציונים שיתקבלו בבחינה הפסיכומטרית, כשם שהם צפויים בין בחינות חוזרות מאותו סוג. נוסף על כך יש לזכור כי שלא כמו בבחינה הפסיכומטרית, הציונים המתקבלים בבחינת מפע"ם אינם כוללים ציון על מטלת כתיבה בתחום החשיבה המילולית.